Co nabízíme

Kroužky

Jak dítě přihlásit
do kroužku či klubu

Závazný zájem o kroužek či  klub vyplňte v přihlašovacím formuláři u každého kroužku

E-mail pro dotazy

Uvedeno u lektora jednotlivých aktivit

01.

Kroužky začínají vždy v prvním říjnovém týdnu. Podrobné informace zašlou vedoucí kroužků minimálně jeden týden před zahájením.

02.

Na kroužky je dítě přihlašováno vždy na jedno pololetí. Před druhým pololetím je rozesílán nový přihlašovací formulář s anotacemi.

03.

S konkrétními dotazy se obracejte prostřednictvím e-mailu na vedoucí kroužků.

04.

Nedaří-li se Vám dítě přihlásit přes přihlašovací formulář, kontaktujte, prosím, vedoucího kroužku.

05.

Je možné, že kapacita některých kroužků bude rychle vyčerpána, v případě plné obsazenosti kroužku bude přihlašovací formulář pro odpovědi uzavřen.

06.

V případě, že se do kroužku nepřihlásí požadovaný minimální počet dětí, kroužek nebude otevřen.

Kroužky pro školní rok 2020-2021

Nabídka kroužků pořádaných spolkem Cesta Montessori

ANGLIČTINY PRO PRVNÍ TROJROČÍ

Lada Pilařová – lada.pilarova@zsmontessori.net

 

LETOS NEOTEVŘENO- ZÁJEMCŮM DOPORUČUJEME COSMIC ENGLISH

Do kroužku jsou zvány všechny děti, které si chtějí s jazykem hrát i odpoledne. Důraz je kladen na porozumění, mluvení, čtení a psaní – v tomto pořadí. Zpíváme, hrajeme hry, čteme knížky. Přidáme i cvičení s prvky jógy, zpíváme písničky podle Super Simple English songs, hrajeme deskové hry, vaříme a výtvarně tvoříme probírané témata nebo se věnujeme experimentům. Používáme didaktické pomůcky. Část výuky tvoří výuková videa na youtube. Minimálně  pět dětí a maximálně devět dětí ve skupině. Na všechny zájemce se těšíme!

Termín kroužku:
Úterý        14.15 – 15.15

cena 1700,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 810, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

ANGLIČTINA PŘEDEVŠÍM PRO TŘETÍ TROJROČÍ

Martina Macháňová – martina.machanova@zsmontessori.net

Kroužek pro naše nejstarší, tedy sedmý až devátý ročník. Vítání jsou všichni, kdo mají chuť rozvíjet anglická témata ve volném čase, a to vždy s důrazem na správné využití jazyka a gramatiky. Stejně tak je kroužek vhodný pro ty, kdo cítí potřebu podpořit při svém procvičování gramatiky, jsou vítáni také, mohou využít celé řady materiálů, aby vylepšili svůj vlastní anglický projev. Kroužek je vhodný pro žáky třetího trojročí.

Termín:
Čtvrtek: 14.15 -15.15
Pátek: 14.15 -15.15

Cena 1700,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 807, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

COSMIC ENGLISH WITH CHIEKO

ANGLIČTINA PRO PRVNÍ TROJROČÍ

lektorka: Chieko Mukoyama – vyučuje angličtinu ve 2. a 3. trojročí, je původem z Japonska a mluví pouze anglicky

kontakt: chieko.muk@zsmontessori.net

Cosmic English (shapes and colours, feelings, animals, etc.), playing games, walking in the garden. All lessons are in English, using pictures and Montessori material.

Minimálně  pět dětí a maximálně devět dětí ve skupině. Na všechny zájemce se těšíme!

termín kroužku: 

Středa     14.15 – 15.15 

Cena kroužku: 1700,-  Kč za pololetí za dítě. Uhraďte do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 809, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

FOTBAL S PETREM

Michal Hammer – michal.hammer@zsmontessori.net

Fotbal dětem umožní aktivní odpočinek v přátelském kolektivu. Posílí fyzickou kondici a hlavně přinese radost ze hry. Tréninky budou zahájeny zahřátím, protažením a krátkou kondiční přípravou.
Po úvodní přípravě následuje vždy samotná hra, na kterou se děti nejvíce těší.

Termín:
Středa: 14:00 – 15:00 

Cena 800,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 813, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

HRA NA KLAVÍR

Hra na klavír a výuka hudební gramotnosti

lektor:  František Jirka 
kontakt: frantaya@gmail.com

František Jirka je zkušený klavírní pedagog, který dlouhodobě rozvíjí vlastní úspěšnou metodu muzicírování na klavír a hudební skladbu. Aktuálně si ověřil možnosti distanční výuky s podporou rodičů u klavíru a může vykázat vynikající výsledky a rychlý pokrok ve hře na nástroj. Dokazuje, že se lze učit na hudební nástroj bez stresu. Více viz. profesní životopis.

Současná situace v hudebním vzdělávání pro mne představuje výzvu. Vycházím z Velké didaktiky J. A. Komenského, postupuji v přirozených krocích, které staví na individualitě dítěte. Kladu velký důraz na spolupráci s rodiči. V začátcích výuky je jejich přítomnost nezbytná na prezentačních konzultacích ve škole, i ve čtvrthodinkách online v dohodnutém čase. 

termíny kroužku: prezenční konzultace ve škole 1.čtvrtky v měsíci. Dále výuka probíhá distančně v čase, který vyhovuje rodičům žáka po domluvě s lektorem v týdenní frekvenci.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5 max. 10.

Cena 2100,- Kč za pololetí. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 838, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

MÍČOVÉ HRY

Michal Hammer – michal.hammer@zsmontessori.net

V průběhu míčových her budou děti seznamovány se základy: basketbalu, volejbalu, házené, futsalu a taky nově se rozvíjející hrou zvanou KINBALL. Více na www.kin-ball.cz/co-je-kin-ball. V rámci této hry existují i různé žákovské turnaje!! Maximální počet dětí v kroužku je 15, minimální počet je 8, věk dětí od 7 let.

Hry budou probíhat v malé tělocvičně u nás ve škole.

Termín: čtvrtek 15.00-16.00

Cena 800,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 816, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

RUKODĚLKY

Eva Pulcová – eva.pulcova@zsmontessori.net, tel.: 604 194 495

V rukodělkách pracujeme hlavně s textilem – šití, tkaní, vyšívání, háčkování, pletení, plstění, barvení textilu. Pracujeme také s přírodními materiály jako jsou sláma, šustí, pedig, s papírem a dalšími materiály. Budeme tvořit i drobnosti jako jsou hračky, šperky, kabelky, uplést si košíček, vyrobit třeba svíčku nebo mýdlo, vyzkoušíme si staré řemeslné techniky. Děti mohou pracovat na společném tématu nebo realizovat vlastní nápady podle svých zájmů.
Kroužek je určen dětem ze všech tříd, program bude uzpůsoben skladbě skupiny. Možné i pro kluky!

Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku: min. 6, max 10

Termíny:

Pondělí     14.15 – 15.45        1. trojročí
Úterý         14.15 – 15.45       2. a 3. trojročí
Středa     14.15 – 15.45         1. trojročí
Čtvrtek     14.15 – 15.45       2. a 3. trojročí

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 800, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

VČELAŘSKÝ KROUŽEK

Mgr. Petr Dolenský, Katka Mikesková a Mgr. Denisa Hladovcová vcelari@zsmontessori.net, tel.: 733 764 980 – Petr

Ahoj, jmenuji se Petr a pracuji jako projektový manažer a pedagog environmentálních výukových programů pro školy v neziskové organizaci Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s., díky čemuž znám i školní zahradu Na Beránku a Janu Neumajerovou. Přes pedagogiku o včelách jsem se dostal před pěti lety k vlastnímu včelaření i absolvování dvouletého včelařského studia na SOU v Blatné. Včelařský kroužek považuji za dobrou příležitost, jak se podělit a sdílet zkušeností i znalosti z pestrého včelařského po-volání. Mám jednu ženu, tři děti a momentálně 15 včelstev na dvou stanovištích v Praze.

Náplň kroužku: V kroužku se budeme s Katkou lektorsky střídat, některé dny budeme přítomni oba, možná někdy zaskočí i Denisa, kterou znají děti i včely již znají. Budeme navazovat na loňský rok, některá témata, hry a aktivity oprašovat, některé dovednosti dále rozvíjet (například se učit výrobě svíček na dalších x způsobu) Chceme se vámi starými mazáky i nováčky na základě praktického vedení školních včel zabývat poznatky z různých oborů důležitých pro včelaření – historie, biologie, ekologie, zootechnika, zpracování včelích produktů). Těšíme se na společné zážitky při ochutnávání medu, při pozorování včel na česnu, v úle i na květech, pohledy přes čočky mikroskopu i výlety za včelí pastvou. Čeká nás také společná práce při výrobě úlu, stloukání rámků či vytáčení medu, získávání a zkoumání, ale také čtení i vlastní tvoření včelařských komiksů či videí. V zimě plánujeme v teple školy péci perníčky, vyrábět svíčky a masti, na jaře bychom rádi více vyráželi ke včelám, nakvétající přírodě a v létě něco z toho stočili do podoby zlatavého medu. Rozhodně chceme hrát i různé zábavné hry, protože ty jsou při pátku odpoledne moc, moc potřeba. A letos snad konečně dojde i na rozdělení včelařů do minitýmů, na čmeláky, pozorovací úl a úlovou váhu:-)

Termín:
pátek 14.15 – 15.45

Cena 1300,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 822, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

VLÁDCI ROBOTŮ

lektor: Mgr. Tomáš Drbohlav
kontakt: tomas.drbohlav@zsmontessori.net,

LETOS NEOTEVŘENO

Budeme se věnovat možnostem, jak určovat robotům, co mají dělat. Začneme s Ozoboty a postupně přejdeme na Scratch.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku jsou 4, max. 12. Věk dětí – 2. trojročí

termín kroužku:
Středa     14.15 -15.15

Cena 1750,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 836, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřeno<<

ANGLIČTINA PRO DRUHÉ TROJROČÍ

Martina Macháňová – martina.machanova@zsmontessori.net

Tento kroužek je koncipován jako doplňková, podpůrná aktivita navazující na školní výuku, je kombinací procvičování gramatických i lexikálních témat navazujících na výuku. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí utužit své znalosti, mít možnost vyzkoušet nanečisto školní prezentace nebo pracovat na něčem navíc, dle svého zájmu.
Kroužek je vhodný především pro žáky druhého trojročí (nebo po domluvě).

Termíny:
Pondělí 14.00 -15.00
Středa 14.00 -15.00

Cena 1700,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 805, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

 

ARKKI

Kateřina Kuchařová – katerina.kucharova@zsmontessori.net

Více informací na www.arkki.cz

LETOS NEOTEVŘENO

Výtvarný kroužek vedený profesionálními architektkami, kde budeme hlavně tvořit prostorové plastické modely a stavby v připravených projektech zaměřených na různé elementy a vlastnosti architektury, a to z různých materiálů a pomocí nejrůznějších nástrojů. Fantazii se u nás meze nekladou! Naším cílem je probouzet v dětech zájem o jejich životní prostředí.

„V Arkki se nesnažíme vychovávat budoucí architekty, ale chceme zasadit jiskřičku do mysli mladého člověka tak, aby on sám chtěl ovlivňovat a aktivně se zapojovat do tvorby životního prostředí budoucnosti, ať je jeho profese jakákoli.“

Minimální  počet dětí pro otevření kroužku je 6 dětí, max 12 dětí.

Věk dětí 8-10 let, s tím, že srdečně zveme i ty, kteří nestihli dokončit loni pololetí v kroužku kvůli koronaviru.

Termíny
Úterý 16.00 – 17.00 1

Cena 2 600,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2010 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 825, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

FLORBAL S MICHALEM

Michal Hammer – michal.hammer@zsmontessori.net

Florbal je sport, který rozvíjí nejen individuální dovednosti hráčů, ale také týmového ducha. A to je hlavní náplní i našeho kroužku, ve kterém se děti mimo jiné naučí pravidla hry, útočné i obranné herní kombinace a osvojí si práci s míčkem a hokejkou. Hodiny se skládají z rozcvičky, tréninku a jsou vždy zakončeny zápasem, který mají děti ze všeho nejraději.
V rámci kroužku proběhne i florbalový turnaj stejně jako minulý školní rok.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, věk dětí od 7 let.

Termín:
pondělí 14.15 – 15.15
pátek 14.15 – 15.15

Cena 900,- Kč za pololetí a dítě jednou týdně, 1800 2x v týdnu. Uhraďte do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 815, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

HRA NA BICÍ

LETOS NEOTEVŘENO

Martin je mladý nadšenec ve hře na klasickou bicí soupravu. Pochází z rodiny profesionálních hudebníků, ale sám zatím studuje elektrotechniku. Rád by začal předávat zkušenosti ze svého studia bicích u Lubora Krásy. Hrál v rockové kapele Future days a nyní hraje v metalové kapele Hole of sin. Pokud to bude nutné, je připraven vyučovat i distančně.

kontakt: martistehlik@seznam.cz

Lekce probíhají individuálně. Cílem je rozvoj rytmických dovedností žáka a ovládnutí základů hry na klasickou bicí soupravu. Podle schopností a zájmu žáka se dále můžeme věnovat průpravě na souhru s dalšími hudebníky v kapele .

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5, max. 10. Věk dětí od 11 let.

termíny kroužku: 

Středa        od 14,15 dál  – individuální lekce 

Čtvrtek     od 14,15 dál  – individuální lekce 

Cena 2100,- Kč za pololetí. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 837, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

 

MALÝ KUTIL

Michal Hammer – michal.hammer@zsmontessori.net

V rámci kroužku se děti učí zacházet s běžně dostupným nářadím jako je vrtačka, pila, pilník, šroubovák, kleště atd. Za použití nářadí děti vyrábí ze dřeva a železa různé předměty hodící se nejen do naší školy, ale i do Vašich domovů. Kroužek probíhá ve školní dílně. Kroužek je primárně určen pro kluky, ale mohou se přidat i holky.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5 – 10, věk dětí od 7 let.

Otevření kroužku je podmíněno počtem přihlášených dětí. V případě malého zájmu se kroužek neotevře. Maximální počet dětí je 10.

Termín: úterý 15.00 – 16.15

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 814, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

Michaela Pavelková – michaela. pavelkova@zsmontessori.net

Hodinové rehabilitační cvičení bude zaměřeno nejen na nápravu vadného držením těla (svalová hypotonie, skolioza, plochonoží  atp.), ale také na odstranění příčiny. V hodině bude krom cvičení s vlastní vahou využívána také pestrá škála cvičebních pomůcek (velký gymnastický míč, overball, balanční čočky, tenisáky, elastické lano SM- systém, thera band).

Cvičební jednotka je vždy přizpůsobena složení skupiny.

Lektorka Michaela Pavelková má potřebné certifikáty pro vedení cvičení včetně kurzu neurovývojové stimulace. 

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5 max.13, věk dětí od 10 let.

 

Termín:
čtvrtek 14.15 -15.15h

Cena: 1400,- Kč za dítě a pololetí. Cenu uhraďte nejpozději do 25. 9. 2020 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 823, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

SCIENCE CLUB - LEVEL 2

Steve Ridgill – steve.ridgill@zsmontessori.net or stevecridgill@gmail.com

 LETOS NEOTEVŘENO

Native English speaker provides talks, discussions, and practical demonstrations dealing with topics in general science and technology. Children should have English sufficient for understanding concepts.

Termín:
Čtvrtek: 14.15 -15.15

Cena 1500,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 809, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

VÝTVARNÝ KLUB

Eva Pulcová
eva.pulcova@zsmontessori.net,
Mirka Mazaná
miroslava.mazana@zsmontessori.net

Výtvarný klub je zájmový odpolední kroužek, který pracuje při Montessori třídách MŠ a ZŠ Na Beránku. Děti se zde učí základy kresby, malby, modelování s keramickou hlínou i jinými materiály, vyzkoušejí si grafické, dekorativní techniky, zkusí práci s textilem. Starší děti se mohou připravovat systematicky podle svých zájmů, vystavit své práce na připravovaných výstavách. U jednotlivých vedoucích je vždy zdůrazněno jejich zaměření. Vybavení výtvarné pracovny: malířské stojany, 2 pece na vypalování keramiky, hrnčířský kruh a mnoho dalšího.

Kresba a malba pro starší děti – Eva

Kroužek je zaměřen na výuku kresby a malby podle předlohy – zátiší, krajinomalba, portrét, figurální kresba, atd. Vyzkoušíte si různé techniky kresby a malby počínaje tužkou a uhlem přes perokresbu, akvarel a temperu až k olejomalbě. Naučíte se základy kreslení perspektivy, měření proporcí, stínování. V malé míře budeme pracovat i s jinými materiály jako je keramická hlína, textil, kov, ale hlavně budeme kreslit, kreslit a kreslit! A malovat!

Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku: min. 5, max 8, pro děti z druhého stupně, po dohodě možné i pro čtvrtou třídu. Vhodné i jako příprava na talentové zkoušky.

Termíny:
Pondělí     16.00 – 17.30 pokročilí
Středa     16.00 – 17.30 začátečníci
Čtvrtek      16.00 – 17.30 termín neotvřen

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 801, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

 

Různé zajímavé, málo známé a netradiční výtvarné techniky – Eva

kroužek je zaměřen na prožitkové a relaxační tvoření, experimentování s barvami a materiály a hledání vlastního výtvarného vyjádření. Vyzkoušíte si techniky, se kterými se běžně nesetkáte. Část tvorby bude věnována keramice.
Určeno dětem ze všech tříd, program bude přizpůsoben věkovému složení skupiny.

Termíny:
Pátek: 14.15–15.45 hod.

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 802, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

 

Keramika a další výtvarné techniky – Mirka

 

Keram. kroužek má za cíl naučit děti znalosti a postupy modelování nejen při tvarování hlíny, ale i jiných materiálů, řemeslným dovednostem a procvičením jemné motoriky. Důležitý je i rozvoj tvůrčího uvažování a představivosti. Samozřejmostí je úprava povrchů výrobků tj. např glazování aj., pro zpestření je doplněno také používání jiných výtvarných technik a materiálů. Program na pololetí připravuji vždy podle složení skupiny.

Min. 6 dětí, max. 12 dětí – dle složení skupiny, školní děti, věkem jiné po dohodě.

termíny kroužku:
Pondělí
    14.15 – 15.45 TERMÍN JE NAPLNĚN
Úterý         14.15 – 15.45 TERMÍN JE NAPLNĚN

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 25. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 803, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

ŽONGLOVÁNÍ

Renáta Němečková – re.nem@centrum.cz

ZATÍM NEOTEVŘENO

Žonglování je prastará dovednost. Zlepšuje koordinaci, soustředění, postřeh, prostorovou orientaci, rozvíjí spolupráci mezi mozkovými hemisférami a pozitivně stimuluje psychiku. Současně je také relaxací, meditací či terapií. A kromě toho všeho je zábavou. Žonglování je vhodné pro každého. Jste-li hraví a rádi zkoušíte nové věci, jste zváni.

Přijďte si osvojit žonglování s míčky, diabolem, flowerstickem, kruhy, kontaktním míčem, poi, balančním talířem, kužely. Žonglovat se může naučit každý.
Kurzem Vás bude provázet zkušená lektorka Renáta Němečková. Žonglování se věnuje 18 let. Podílela se na organizaci mezinárodních festivalů žonglování v ČR, tři roky intenzivně navštěvovala s organizací Múzy dětem dětské domovy, kde vyučovala žonglování, působila 5 let jako lektorka žonglování v DDM Klamovka a 3 roky v KC 12, aktivně se účastnila na zahraničních festivalech žonglování ve Slovinsku, Německu a Maďarsku, vede workshopy pro děti i pro dospělé.
A už šestým rokem vede kurz žonglování i u nás Na Beránku. Maximální počet dětí je 10 na jedné lekci.

Termín: úterý 14:00-15:00
čtvrtek 14:00-15:00

Cena 1300,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 27. 9. 2019 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 819, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

Rozvrh kroužků 2020-2021

V tabulce níže naleznete ucelený přehled informací.
Platbu je potřeba zaslat vždy nejpozději do konce září na I. pololetí a do konce ledna  na II. pololetí. Číslo účtu 2300489740/2010 specifický symbol je uveden u každého kroužku, variabilní symbol Vašeho dítěte,
nemá-li jej, uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
PONDĚLÍ

800

803

805

815

801

14.15 – 15.45

14.15 – 15.45

14.00 – 15.00

14.15 – 15.15 

15.45 – 17.15

Rukodělky – 1. trojročí

Keramika

Angličtina pro druhé trojročí

Florbal s Michalem

Kresba a malba pro pokročilé

1400,-

1400,-

1700,-

900,-

1400

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
ÚTERÝ

800

803

810

814

819

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30 

14.15 – 15.15

15.00 – 16.15

14.00- 15.00

Rukodělky – 2. a 3. trojročí

Keramika a další výtv. techniky

Cosmic English with Chieko

Malý kutil 

Žonglování  – zatím NEOTEVŘENO

1400,-

1400,-

1700,-

1400

1400,-

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
STŘEDA

800

805

813

801

14.15 – 15.45

14.00 – 15.00 

14.15 – 15.15

16.00 – 17.30

Rukodělky 1. trojročí

Angličtina pro druhé trojročí 

Fotbal s Michalem 

Kresba a malba pro začátečníky

1400,-

1700,-

800,-

1400,-

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
ČVRTEK

800

807

816

813

819

801

14.00 – 15.30

14.15 – 15.15

14.15 – 15.15

14.15 – 15.15

14.00 – 15.00

15.45 – 17.15

Rukodělky – 2. a 3. trojročí 

Angličtina pro 3. trojročí

Míčové hry – OTEVŘENO

Rehabilitační cvičení

Žonglování  –  zatím NETEVŘENO

Kresba a malba pro mírně pokročilé

1400,-

1700,-

800,-

1000,-

1300,-

1400,-

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
PÁTEK

802

828

822

14.15 – 15.45

14.15 – 15.15 

14.15 – 15.45

Netradiční výtvarné techniky

Dračí doupě 

Včelařský kroužek

1400,-

800,-

1800,-