Co nabízíme

Kroužky

Jak dítě přihlásit
do kroužku či klubu

Závazný zájem o kroužek či  klub vyplňte v přihlašovacím formuláři u každého kroužku

E-mail pro dotazy

Uvedeno u lektora jednotlivých aktivit

01.

Kroužky začínají vždy v prvním říjnovém týdnu. Podrobné informace zašlou vedoucí kroužků minimálně jeden týden před zahájením.

02.

Na kroužky je dítě přihlašováno vždy na jedno pololetí. Před druhým pololetím je rozesílán nový přihlašovací formulář s anotacemi.

03.

S konkrétními dotazy se obracejte prostřednictvím e-mailu na vedoucí kroužků.

04.

Nedaří-li se Vám dítě přihlásit přes přihlašovací formulář, kontaktujte, prosím, vedoucího kroužku.

05.

Je možné, že kapacita některých kroužků bude rychle vyčerpána, v případě plné obsazenosti kroužku bude přihlašovací formulář pro odpovědi uzavřen.

06.

V případě, že se do kroužku nepřihlásí požadovaný minimální počet dětí, kroužek nebude otevřen.

Kroužky pro školní rok 2022-2023

Nabídka kroužků pořádaných spolkem Cesta Montessori

ANGLIČTINY PRO PRVNÍ TROJROČÍ

Lada Pilařová – lada.pilarova@zsmontessori.net

Na kroužku se budeme převážně dorozumívat anglicky pomocí jednoduchých her, obrázkových karet,  anglických říkanek a písniček ze série “SUPER SIMPLE SONGS”. Děti si postupně osvojí základní fráze anglického jazyka, které se dají využít při cestování i v běžném životě. Podle aktuálních časových témat budeme slavit anglické svátky. Zahrajeme si s maňásky jednoduché scénky ze života s použitím příběhu ze série Happy House (Oxford University Press) s myšákem Spike a myškou Ruby. Podle počasí budeme i venku a zahrajeme si na anglickou schovávanou “Hide and Seek”. Když to půjde, tak si i připravíme nějaké společné pečení třeba “buns” a spojíme to s anglickými písničky. Budeme střídat jak pohybové, tak klidové aktivity s malováním, nebo čtením knížek. 

Hlavní záměr tohoto odpoledního kroužku bude se společně “anglicky” pobavit a zapojit při tom všechny smysly, aby děti získaly pozitivní vztah k cizímu jazyku.  

Minimálně šest dětí a maximálně dvanáct dětí ve skupině. Těším se na společné tvoření!

termín kroužku: Úterý 14.15 – 15.15 

zahájení kroužku: 4.10.2022

cena kroužku: 2400,-  Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 809, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář : ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

ANGLIČTINA PRO TŘEŤÁKY

KAPACITA KROUŽKU JE NAPLNĚNA

lektorka: Petra Jenkins – vyučuje angličtinu v 1.trojročí

kontakt: petra.jenkins@zsmontessori.net

Kroužek je určen pouze pro žáky třetího ročníku a tematicky navazuje na výuku. Doplňkovými zábavnými aktivitami budeme upevňovat a rozvíjet učivo probírané ve škole včetně konverzace a základů anglické gramatiky – základní gramatické jevy, skladba a tvoření vět, phonics, čtení, apod. 

Minimálně 6 dětí, maximálně 10. 

termín kroužku:  Čtvrtek 14.00 – 14.50

zahájení kroužku: 6.10.2022

cena kroužku: 1800,-  Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 808, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář : ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

COOKING CLUB (1.TROJROČÍ)

lektor: Metrin Korcek

kontakt: metrin.korcek@zsmontessori.net

Cosmic English (seasons,shapes and colours, feelings, animals, singing etc.), playing games and cooking. All lessons are in English, using pictures and Montessori material.

The class will be open for Mondays,if the interest will be more than 12 students then we will have a second opening on the Fridays. Looking forward.

termíny kroužku: Pondělí 14.00 – 15.00

zahájení kroužku: 3.10.2022

cena kroužku: 2600,- Kč za pololetí, including the ingredients

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 812, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

FOTBAL S MICHALEM A HANKOU

Michal Hammer – michal.hammer@zsmontessori.net

lektoři: Michal Hammer, Hanka Hammerová

kontakt: michal.hammer@zsmontessori.net

Florbal je sport, který rozvíjí nejen individuální dovednosti hráčů, ale také týmového ducha. A to je hlavní náplní i našeho kroužku, ve kterém se děti mimo jiné naučí pravidla hry, útočné i obranné herní kombinace a osvojí si práci s míčkem a hokejkou. Hodiny se skládají z rozcvičky, tréninku a jsou vždy zakončeny zápasem, který mají děti ze všeho nejraději.

V rámci kroužku proběhne i florbalový turnaj stejně jako minulý školní rok.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, věk dětí od 7 let.

termíny kroužku: Pondělí  14.15 – 15.15

zahájení kroužku: 3.10.2022

cena kroužku: 900,-

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 815, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

 

 

HRA NA KLAVÍR

Hra na klavír a výuka hudební gramotnosti

lektor:  František Jirka
kontakt: frantaya@gmail.com

František Jirka je zkušený klavírní pedagog, který dlouhodobě rozvíjí vlastní úspěšnou metodu muzicírování na klavír a hudební skladbu. Aktuálně si ověřil možnosti distanční výuky s podporou rodičů u klavíru a může vykázat vynikající výsledky a rychlý pokrok ve hře na nástroj. Dokazuje, že se lze učit na hudební nástroj bez stresu. Více viz. profesní životopis.

Současná situace v hudebním vzdělávání pro mne představuje výzvu. Vycházím z Velké didaktiky J. A. Komenského, postupuji v přirozených krocích, které staví na individualitě dítěte. Kladu velký důraz na spolupráci s rodiči. V začátcích výuky je jejich přítomnost nezbytná na prezentačních konzultacích ve škole, i ve čtvrthodinkách online v dohodnutém čase. 

termíny kroužku: prezenční konzultace ve škole 1.čtvrtky v měsíci. Dále výuka probíhá distančně v čase, který vyhovuje rodičům žáka po domluvě s lektorem v týdenní frekvenci.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5 max. 10.

Cena 2100,- Kč za pololetí. Uhraďte do 5. 2. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 838, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

MÍČOVÉ HRY

Michal Hammer – michal.hammer@zsmontessori.net

 

lektoři: Michal Hammer, Hanka Hammerová

kontakt: michal.hammer@zsmontessori.net

V průběhu míčových her budou děti seznamovány se základy: basketbalu, volejbalu, házené, futsalu a taky nově se rozvíjející hrou zvanou  KINBALL (http://www.kin-ball.cz/co-je-kin-ball ). V rámci této hry existují i různé žákovské turnaje!! Hry budou probíhat v malé tělocvičně u nás ve škole. Minimální počet dětí v kroužku je 8, věk dětí od 7 let.

termíny kroužku: Čtvrtek 15.00 – 16.00

zahájení kroužku: 6.10.2022

cena kroužku: 800,-  Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2021 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 816, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

RUKODĚLKY

Eva Pulcová – eva.pulcova@zsmontessori.net, 

lektor: Eva Pulcová

kontakt: eva.pulcova@zsmontessori.net,tel.: 604 194 495

V rukodělkách pracujeme hlavně s textilem – šití, tkaní, vyšívání, háčkování, pletení, plstění, barvení textilu…, s přírodními materiály – sláma, šustí, pedig…, s papírem a dalšími materiály. Budete si moci vytvořit drobnosti jako jsou hračky, šperky, kabelky, uplést si košíček, vyrobit třeba svíčku nebo mýdlo, vyzkoušíte si staré řemeslné techniky. Děti mohou pracovat na společném tématu nebo realizovat vlastní nápady podle svých zájmů. Kroužek je určen dětem ze všech tříd, program bude uzpůsoben skladbě skupiny.

Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku: min. 6, max 10.

termíny kroužku: Pondělí 14.15 – 15.45    1. trojročí OBSAZENO

Úterý 14.15 – 15.45   2. a 3. trojročí OBSAZENO

Středa 14.15 – 15.45 1. trojročí 

Čtvrtek 14.15 – 15.45   2. a 3. trojročí OBSAZENO

zahájení kroužku: v týdnu od 3.10.2022

cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 800, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář:  ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

VČELAŘSKÝ KROUŽEK

lektor:  Mgr. Petr Dolenský

kontakt: vcelari@zsmontessori.net, tel. 733 764 980 

 

Se včelařskými mazáky i nováčky nás čeká praktická péče o školní včely (ošetřování včelstev, tavení vosku, zazimování, jarní rozšiřování, tvorba nových včelstev i chytání rojů, medobraní), tak i různé hry, kulinářské, řemeslné a výtvarné aktivity a samozřejmě i práce a zábava se včelími produkty, medem, voskem, propolisem. Budeme se pohybovat hlavně na školní zahradě se zázemím ve slaměnce. Letos bychom chtěli více pomoci s péčí o školní zahradu, v dílně si vyrobit několik typů úlů a na včelnici instalovat web kameru, elektronickou váhu i další pomocníky moderního včelaře.           

 

Minimální počet dětí pro otevření kroužku: 8,  věk dětí: žáci 1.stupně, starší děti s hlubším zájmem o včelaření též vítáni 

 

termín kroužku:   Pátek   14.15 – 15.45

zahájení kroužku: 7.10.2022

cena kroužku: 1900,- Kč za pololetí 

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 822, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář:  ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

 

DRAČÍ DOUPĚ (DRAČÁK PRO MADŠÍ DĚTI)

Lektor: Monika Pulcová

Kontakt: monika.pulcova@zsmontessori.net

Dračí doupě II je fantasy hra na hrdiny (česká verze DnD), což je povídací hra, kde má každý hráč svoji postavu. To může být elf, trpaslík, nebo třeba hobit či ještěrčí muž – fantazii se meze nekladou. Každá postava umí něco jiného, má jiný charakter a může tak družině pomoci s něčím úplně jiným. Někdo je silný válečník, jiný umí léčit, stopovat nebo kouzlit. Hra má také vypravěče, ten popisuje, co se děje a vykresluje situace, na které hráči reagují tím, co dělá jejich postava. Postavy zažívají dobrodružství, cestují, bojují, musí se rozhodovat a domlouvat. Většinou mají nějaký cíl, který se společně jako družina snaží splnit. Hru si můžete představit jako RPG, ale místo myši a klávesnice používáte hrací kostky, papír a tužku.

Více popsáno zde: https://www.drd2.cz/

 

Kroužek je určen pro mladší děti a nováčky, hra jim bude přizpůsobena. Celé dobrodružství bude odlehčenější, pohádkovější, jednodušší a hravou formou. Důraz budeme klást spíš na povídání a nejrůznější dobré i střelené nápady, než na složitá pravidla. Užijeme si spoustu legrace a děti si zároveň budou u hry tříbit komunikační dovednosti.

 

Počet dětí: 6-9

Věk: 2.- 5. třída

Čas:     Pátek 14:10 – 15:10

Cena:  1000,- Kč za pololetí

Dungeons and dragons (DRAČÁK PRO STARŠÍ DĚTI)

Lektor: Monika Pulcová

Kontakt: monika.pulcova@zsmontessori.net

Dungeons and dragons (DnD) je fantasy hra na hrdiny pro náročnější hráče. Hru vede Pán jeskyně, který popisuje, co se děje, vykresluje prostředí, děj a moderuje hru. Dále jsou tu hráči, každý z nich má svou vlastní komplexní postavu, kterou si vytvoří podle svých představ. Během hry za ní mluví, popisuje, co dělá a atd. Ke hře budeme využívat kostky všech možných tvarů, originální mapy, miniatury charakterů i nestvůr a v neposlední řadě kovové mince.

Lépe popsáno zde: http://dnd5esrd.d20.cz/prirucka-hrace/uvod.html#svety-dobrodruzstvi

 

Kroužek je určen pro malou skupinku starších dětí, které chtějí hru brát vážně. V menší skupině má každý hráč více prostoru. Na hru jsou také vyhrazeny 3 hodiny, aby bylo více času v kuse.

 

Počet dětí: 4-6

Věk: 5.- 9. třída

Čas:     Čtvrtek 14:00 – 17:00 jednou za dva týdny (první hodina 29. 9.)

Cena:  1 400,- Kč za pololetí

ANGLIČTINA PRO DRUHÉ TROJROČÍ

lektorka: Martina Macháňová

kontakt: martina.machanova@zsmontessori.net

Tento kroužek je koncipován jako doplňková / podpůrná aktivita navazující na školní výuku, je kombinací procvičování gramatických i lexikálních témat navazujících na výuku. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí utužit své znalosti, mít možnost vyzkoušet nanečisto školní prezentace nebo pracovat na něčem navíc, dle svého zájmu. Kroužek je vhodný pro žáky druhého trojročí.

termíny kroužku: Středa 14.00 – 15.00

zahájení kroužku: 5.10.2022

cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 805, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

HUDEBNÍ KROUŽEK

lektor: Veronika Kočová (vyučuje hudební výchovu na ZŠ s rozšířenou výukou hv a též na ZUŠ)

kontakt: veronika.kocova@zsmontessori.net

Hudební kroužek je určen dětem z prvního trojročí, které to táhne k muzicírování. Bude se hodně zpívat za doprovodu ukulele a kláves,  hrát na perkuse a další hudební nástroje, které děti třeba ještě neznají (např. boomwhackery) a nějaké nástroje si i vyrobíme. Čekat na nás bude spousta hudebních her, které podpoří naše rytmické cítění a intonaci. Zapojíme také pohybové hry a tanec. Zábavnou formou se naučíme poslouchat a vnímat (nejen) vážnou hudbu. A za pomoci různých luštěnek se prokoušeme i základy hudební teorie. Těším se na vás!

Kapacita kroužku max.8 dětí z 1. trojročí.

 

termín kroužku: Úterý 14.15 – 15.00

cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí

zahájení kroužku: 4.10.2022

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 830, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

FLORBAL S MICHALEM

Michal Hammer – michal.hammer@zsmontessori.net

Florbal je sport, který rozvíjí nejen individuální dovednosti hráčů, ale také týmového ducha. A to je hlavní náplní i našeho kroužku, ve kterém se děti mimo jiné naučí pravidla hry, útočné i obranné herní kombinace a osvojí si práci s míčkem a hokejkou. Hodiny se skládají z rozcvičky, tréninku a jsou vždy zakončeny zápasem, který mají děti ze všeho nejraději.
V rámci kroužku proběhne i florbalový turnaj stejně jako minulý školní rok.

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, věk dětí od 7 let.

Termín:
pondělí 14.15 – 15.15
pátek 14.15 – 15.15 termín neotevřen

Cena 900,- Kč za pololetí a dítě jednou týdně, 1800 2x v týdnu. Uhraďte do 5. 2. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 815, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

HRA NA BICÍ

LETOS NEOTEVŘENO

Martin je mladý nadšenec ve hře na klasickou bicí soupravu. Pochází z rodiny profesionálních hudebníků, ale sám zatím studuje elektrotechniku. Rád by začal předávat zkušenosti ze svého studia bicích u Lubora Krásy. Hrál v rockové kapele Future days a nyní hraje v metalové kapele Hole of sin. Pokud to bude nutné, je připraven vyučovat i distančně.

kontakt: martistehlik@seznam.cz

Lekce probíhají individuálně. Cílem je rozvoj rytmických dovedností žáka a ovládnutí základů hry na klasickou bicí soupravu. Podle schopností a zájmu žáka se dále můžeme věnovat průpravě na souhru s dalšími hudebníky v kapele .

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5, max. 10. Věk dětí od 11 let.

termíny kroužku: 

Středa        od 14,15 dál  – individuální lekce 

Čtvrtek     od 14,15 dál  – individuální lekce 

Cena 2100,- Kč za pololetí. Uhraďte do … na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 837, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v I. pololetí uzavřen<<

 

MALÝ KUTIL

lektoři: Michal Hammer, Hanka Hammerová

kontakt: michal.hammer@zsmontessori.net

V rámci kroužku se děti učí zacházet s běžně dostupným nářadím (vrtačka, pila, pilník, šroubovák, kleště…atd.). Za použití nářadí děti vyrábí ze dřeva a železa různé předměty hodící se nejen do naší školy, ale i do Vašich domovů. Cílem kroužku je rozvíjet představivost a zároveň zkoumat reálnou proveditelnost myšlenky. Kroužek probíhá ve školní dílně. Kroužek je primárně určen pro kluky, ale mohou se přidat i holky. 

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 8–10, věk dětí od 7 let.

termín kroužku: Úterý 15.00 – 16.15  

zahájení kroužku: 4.10.2022

cena kroužku: 1400,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 814, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

 

lektor: Míša Pavelková

kontakt: michaela.pavelkova@zsmontessori.net

Hodinové rehabilitační cvičení bude zaměřeno nejen na nápravu vadného držení těla (svalová hypotonie, skolioza, plochonoží  atp.), ale také na odstranění příčiny. V hodině bude krom cvičení s vlastní vahou využívána také pestrá škála cvičebních pomůcek (velký gymnastický míč, overball, balanční čočky, tenisáky, elastické lano SM- systém, thera band).

Cvičební jednotka je vždy přizpůsobena složení skupiny.

Lektorka Michaela Pavelková má potřebné certifikáty pro vedení cvičení včetně kurzu neurovývojové stimulace. 

Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 5, max.13, věk dětí od 10 let.

termíny kroužku: Čtvrtek 14.15 – 15.15  

zahájení kroužku: 6.10.2022  

cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 823, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

SCIENCE CLUB - LEVEL 2

Steve Ridgill – steve.ridgill@zsmontessori.net or stevecridgill@gmail.com

LETOS NEOTEVŘENO

Native English speaker provides talks, discussions, and practical demonstrations dealing with topics in general science and technology. Children should have English sufficient for understanding concepts.

Termín:
Čtvrtek: 14.15 -15.15

Cena 1500,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 5. 2. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 809, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Přihlašovací formulář : >>v II. pololetí uzavřen<<

VÝTVARNÝ KLUB (výtvarné techniky, keramika)

Eva Pulcová
eva.pulcova@zsmontessori.net,
Petra Penenková
petra.panenkova@zsmontessori.net

Výtvarný klub je zájmový odpolední kroužek, který pracuje při Montessori třídách MŠ a ZŠ Na Beránku. Děti se zde učí základy kresby, malby, modelování s keramickou hlínou i jinými materiály, vyzkoušejí si grafické, dekorativní techniky, zkusí práci s textilem. Starší děti se mohou připravovat systematicky podle svých zájmů, vystavit své práce na připravovaných výstavách. U jednotlivých vedoucích je vždy zdůrazněno jejich zaměření. Vybavení výtvarné pracovny: malířské stojany, 2 pece na vypalování keramiky, hrnčířský kruh a mnoho dalšího.

Kresba a malba pro starší děti – Eva

lektor: Eva Pulcová

kontakt: eva.pulcova@zsmontessori.net

Kroužek je zaměřen na výuku kresby a malby podle předlohy – zátiší, krajinomalba, portrét, figurální kresba, atd. Vyzkoušíte si různé techniky kresby a malby počínaje tužkou a uhlem přes perokresbu, akvarel a temperu až k olejomalbě. Naučíte se základy kreslení perspektivy, měření proporcí, stínování. V malé míře budeme pracovat i s jinými materiály jako je keramická hlína, textil, kov, ale hlavně budeme kreslit, kreslit a kreslit! A malovat!

Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku: min. 5, max 8, pro děti z druhého stupně, po dohodě možné i pro čtvrtou třídu. Vhodné i jako příprava na talentové zkoušky.

termíny kroužku: Pondělí 16.00 – 17.30 pokročilí 

Středa 16.00 – 17.30 začátečníci  OBSAZENO

Čtvrtek  16.00 – 17.30 mírně pokročilí

zahájení kroužku: v týdnu od 3.10.2022

cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 801, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

 

Netradiční výtvarné techniky – Eva

lektor: Eva Pulcová

kontakt: eva.pulcova@zsmontessori.net

Kroužek je zaměřen na prožitkové a relaxační tvoření, experimentování s barvami a materiály a hledání vlastního výtvarného vyjádření. Vyzkoušíte si techniky, se kterými se běžně nesetkáte. Část tvorby bude věnována keramice.

termín kroužku: Pátek 14.15 – 15 .45

zahájení kroužku: 7.10.2022

cena kroužku: 1800,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 802, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

 

lektor:  Petra Panenková

kontakt: petra.panenkova@zsmontessori.net

 

Keramika jako relaxace a způsob sebevyjádření

Kroužek nabízí klidný prostor dětem na tvoření, uvolnění, rozvíjení kreativity a realizaci svých nápadů. V lekcích budeme volně modelovat prsty a špachtlemi, pomocí otisků různých předmětů, vyzkoušíme reliéf, modelování figurek i stavění objektů z plátů. Mezi tématy, kterým se budeme v lekcích věnovat, bude krajina, mořský svět, zvíře, maska, zvonky, misky, domovní znamení, Betlém a další. Kroužek dává dětem prostor i pro jejich volnou tvorbu a vlastní témata. Děti vyzkouší různé druhy keramických hlín a mnoho způsobů dekorování keramiky. Každou lekci se dozví něco o historii a technologii keramiky.

Kroužek bude probíhat formou skupinové lekce cca 10 dětí.

 

Termíny kroužku: Pondělí 14.15 – 15.15    

cena kroužku: 2600,- Kč za pololetí

zahájení kroužku: 3.10.2022  

 

Uhraďte do 30. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 803, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

ŽONGLOVÁNÍ

lektor: Renáta Němečková 

kontakt: renata.nemeckova@zsmontessori.net

Žonglování je prastará dovednost. Zlepšuje koordinaci, soustředění, postřeh, prostorovou orientaci, rozvíjí spolupráci mezi mozkovými hemisférami a pozitivně stimuluje psychiku. Současně je také relaxací, meditací či terapií. A kromě toho všeho je zábavou. Žonglování je vhodné pro každého. Děti si postupně osvojí žonglování s diabolem, flowerstickem, kruhy, kontaktním míčem, poi, balančním talířem, míčky a kužely. Žonglovat se může naučit každý. Pravidelně vystupujeme na školních jarmarcích. Některé děti z kroužku účinkovaly dokonce v pořadech České televize.

Minimální (maximální) počet dětí pro otevření kroužku 7–10, věk dětí není omezen.

termíny kroužku: Úterý 14.15 – 15.15 

Středa  14.15 – 15.15 

zahájení kroužku: 4.10.2022

cena kroužku: 1700,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2022 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 819, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

 

KURZ POČÍTAČŮ A PROGRAMOVÁNÍ

lektor: Ing. Lukáš Hlobil

kontakt: lukas.hlobil@zsmontessori.net

Naučíme se, z čeho se počítače skládají a jak fungují. Vysvětlíme si, jak se na internetu chovat a jak chránit sebe i své zařízení. Projdeme si, co vše můžeme s počítači dělat – tvořit grafiku, skládat hudbu, uděláme si vlastní webové stránky. Budeme se zabývat základy programování – projdeme si různé nástroje a programovací jazyky. Vytvoříme si vlastní počítačovou hru. Kurz je určen zejména pro starší děti (druhé trojročí a výše). Kapacita kroužku max.8 dětí.

 

termín kroužku: Čtvrtek 1x14dní 14.15 – 15 .45 

cena kroužku: 1000,- Kč za pololetí

Uhraďte do 25. 9. 2021 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol XXX, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.

Odkaz na přihlašovací formulář: ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU ZDE

Rozvrh kroužků 2022-2023

V tabulce níže naleznete ucelený přehled informací.
Platbu je potřeba zaslat vždy nejpozději do konce září na I. pololetí a do konce ledna  na II. pololetí. Číslo účtu 2300489740/2010 specifický symbol je uveden u každého kroužku, variabilní symbol Vašeho dítěte,
nemá-li jej, uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
PONDĚLÍ

800

803

815

801

812

14.15 – 15.45

14.15 – 15.45

14.15 – 15.15 

15.45 – 17.15

14.00- 15:00

Rukodělky – 1. trojročí

Keramika

Florbal s Michalem

Kresba a malba pro pokročilé

Cooking

1800,-

2600,-

900,-

1800,-

1800,-

 

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
ÚTERÝ

800

830

809

814

14.15 – 15.45

  14.00 – 15.30 

14.15 – 15.15

15.00 – 16.15 

Rukodělky – 2. a 3. trojročí

Hudební kroužek

Anličtina pro I. trojročí (Lada)

Malý kutil 

14800,-

1800,-

2400,-

1400

 

 

 

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
STŘEDA

800

805

813

801

819

14.15 – 15.45

14.00 – 15.00 

14.15 – 15.15

16.00 – 17.30
14.15-15.15

Rukodělky 1. trojročí

Angličtina pro druhé trojročí 

Fotbal s Michalem 

Kresba a malba pro začátečníky
Žonglování

1800,-

1800,-

800,-

1400,-
1700

 

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
ČVRTEK

800

808

816

823

834

801

829

14.15 – 15.45

14.15 – 15.15

14.15 – 15.15

14.15 – 15.15

14.00 – 15.00

15.45 – 17.15

14.00-17.00

Rukodělky – 2. a 3. trojročí 

Angličtina pro třeťáky

Míčové hry – OTEVŘENO

Rehabilitační cvičení

Kurz počítačů a programování (1/14 dnů)

Kresba a malba pro mírně pokročilé

Dungeons and dragons (Dračák pro starší děti) 

1400,-

1800,-

800,-

1800,-

1000,-

1400,-

1800

 

DEN KÓD  (spec. symbol) OD – DO NÁZEV KROUŽKU CENA  (za dítě a pololetí v Kč)
PÁTEK

802

828

822

14.15 – 15.45

14.15 – 15.15 

14.15 – 15.45

Netradiční výtvarné techniky

Dračí doupě 

Včelařský kroužek

1800,-

1200,-

1900,-