Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.

Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.

Vážení rodiče a příznivci naší školy,
letos jsme začali školní rok opravdu nově. Po obrovském vynaloženém úsilí učitelů, rodičů, ale i dětí jsme 1. září překročili práh jednoho nově upraveného patra v křídle A školy Na Beránku.
Za podporu děkujeme vedení školy, spolku rodičů Montessori cesta z.s. a Radnici Praha 12.
Velmi si vážíme veškeré pomoci, podpory a důvěry, kterou od všech vnímáme.
Do školního roku 2022-23 vykračujeme s chutí tvořit bezpečné prostředí pro všechny, děti, rodiče i učitele.
Mějme klidný rok, plný zdraví, společných zážitků a pohody.
Za všechny učitele
Mirka Kellovská

Plánujeme

21.

listopadu

Plavecký výcvik

Nymburk

více

21.11. – 25.11. 2022
Intenzivní plavecký výcvik

25.

listopadu

Adventní dílna

Monteklub

více

Tradiční adventní dílna pro přihlášené rodiče s dětmi. 

 

27.

prosinec

Adventní jarmark

Ve škole

více

Srdečně vás zveme na jarmark, kterým letos zahajujeme Advent.
První adventní neděli se sejdeme ve škole a společně vyrobíme ozdobičky na stromečky, dobře se najíme, ochutnáme vánočky, nakoupíme si výrobky dětí a setkáme s adventními postavami.
Přicházet můžeme z ulice Pavelkova vchodem Gymka u tělocvičen a dále po šipkách.
Začínáme v 10.00 a konec plánujeme na 16.00.
Těšíme se na viděnou.

 

 

Naše vize

S důvěrou a respektem společně provázíme dítě na jeho cestě

 • k poznání sebe sama
 • k otevřenosti a vnímání okolí
 • k radosti z objevování
 • k vědomí sounáležitosti s okolním světem

Naše plány do budoucna

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikajícím inovativním školám

Novinky a oznámení

Plavecký pobyt v Nymburku

Plavecký pobyt v Nymburku

Po několika letech jsme opět na pět dní vyjeli do sportovního centra v Nymburku. Vždy s sebou bereme děti z 2.–6. ročníku a letos tomu nebylo jinak. Na cestu se v pondělí brzy ráno autobusem vydalo 37 dětí se třemi učitelkami. V Nymburku na nás čekala plavčice Nikola...

číst více
Od zrna k chlebu

Od zrna k chlebu

V půlce listopadu jsme se žáky šestého ročníku společně vyrazili na farmu, abychom pod vedením Petra Dolenského, kterého znáte také jako hospodáře u našich školních včel, založili malé políčko s obilím. Myšlenka na experimentální pěstování několika druhů obilí už...

číst více
Podzim v Monteklubu

Podzim v Monteklubu

V říjnu jsme si užili babí léto na zahradě, na plácku i venku na hřišti. Sportujeme, hrabeme listí, stavíme domečky z přírodních materiálů, věnujeme se podzimním zahradnickým pracem i zábavě v improvizovaném keramickém ateliéru. Tvoříme podzimní výtvory, začínáme...

číst více
Adventní jarmark

Adventní jarmark

Srdečně vás zveme na jarmark, kterým letos zahajujeme Advent. První adventní neděli se sejdeme ve škole a společně vyrobíme ozdobičky na stromečky, dobře se najíme, ochutnáme vánočky, nakoupíme si výrobky dětí a setkáme s adventními postavami. Přicházet můžeme z ulice...

číst více
Antifest

Antifest

V pondělí 10. října skupiny ze sedmé, osmé a deváté třídy navštívily celostátní finále festivalu Antifetfest. V něm mohly děti ze základních a středních škol zpracovat amatérský film s tematikou rizikového chování. Poselstvím tohoto projektu je řešit problémy, které...

číst více
Dožínky, nebo dokopná? Aneb oslava sklizně na farmě

Dožínky, nebo dokopná? Aneb oslava sklizně na farmě

Ve středu 12. října jsme se vydali na farmu všichni. Všemi myslím děti ze 7. a 8. třídy, kteří se na farmě nejvíce podílejí. Nadešel konečně čas. Na co? No přece na hlavní podzimní sklizeň všeho, co nám tam zatím vyrostlo! A stihli jsme to nejen sklidit, ale také...

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
 • Telefon do školy – 244 402 412, 241 770 046
 • Montessori program
  – 1. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 21,
  – 2. a 3. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 22
 • E-mail účetní spolku – jan.reznicek@zsmontessori.net
 • Monteklub – tel.: 775 506 892, 244 402 449
  – zlaté oddělení – 731 962 334
  – stříbrné oddělení – 603 543 826
  – bronzové oddělení – 605 706 010
  – platinové oddělení – 605 178 919
 • Školní jídelna – 241 761 534, e-mail – jidelna@naberanku.cz
 • E-mail ZŠ Na Beránku – naberanku@naberanku.cz
 • E-mail Montessori programu – info@zsmontessori.net
 • Webové stránky ZŠ a Mš Na Beránku – www.naberanku.cz
 • Webové stránky Montessori prgramu – www.montessoricesta.cz
Omlouvání žáků
 • jakýkoliv důvod osobně, sms nebo e-mailem nejpozději do 3 dnů
 • veškeré omluvenky musí být následně zapsány v omluvném listu nejpozději 1 den po návratu dítěte do školy
 • o mimořádné uvolňování žáků z vyučování a monteklubu je třeba požádat vždy písemně s uvedením data, času a podpisu zákonných zástupců žádat třídního učitele (a to i z mimoškolních akcí)
 • o uvolňování žáka na více dnů, např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj., žádat
 • do deseti dnů ze školního vyučování písemně třídního učitele
 • na více než deset dnů ze školního vyučování písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele
Školní řád - důležité informace
 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • linka do ŠD – 39 – od 15.00 hod. též na tel.: 732 856 140
 • poplatek za školní družinu ve výši 250 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • příspěvek na aktivity školní družiny 200 Kč za žáka a pololetí platit na účet spolku rodičů vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje

Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy

Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony

Montessori program
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub
Tel.: 244 402 412, 241 770 046  l.39

od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
zlaté oddělení – 731 962 334
stříbrné oddělení – 603 543 826
bronzové oddělení – 605 706 010
platinové oddělení – 605 178 919

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku       1.9.2022 (Čt)
Státní svátek                          28.9.2022 (Stř)
Podzimní prázdniny             26. (Stř) a 27.10.2022 (Čt)
Státní svátek                          28.10.2022 (Čt)
Státní svátek                          17.11.2022 (Čt)
Adventní jarmark                  27.10.2022 (Ne)
Vánoční prázdniny  23.12.2022 (Pá) – 2.1.2023 (Po)
(do školy se jde v út 3.1.2023)
Volby prezidenta I. kolo      13. a 14.1.2023
Volby prezidenta II. kolo    27. a 28. 1.2023
Pololetní vysvědčení           31.1.2023 (Út)
Pololetní prázdniny             3.2.2023 (Pá)
Jarní prázdniny                    13.3. – 17.3.2023
Velikonoční prázdniny        6.-10.4.2023 (Čt – Po)
Velikonoční pondělí            10.4.2023 
Státní svátek                          1.5.2023 (Po)
Státní svátek                          8.5.2023 (Po)
Závěrečné vysvědčení         30.6.2023 (Pá)
Ukončení školního roku      30.6.2023 (Pá)

Den otevřených dveří          únor, březen 2023

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
upřesníme
Zápis do 1.ročníku                   duben 2023

Důležité účty

Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška