Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.

Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.

Milí rodiče a zájemci o zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/22,
vzhledem k současné epidemické situaci není možné uskutečnit plánovaný den otevřených dveří.
Rádi bychom vás pozvali na náhradní den otevřených dveří formou online setkání, kde odpovíme na vaše dotazy a představíme vám fungování programu Montessori v ZŠ Na Beránku, především tříd v 1. trojročí. Setkání plánujeme na druhou polovinu února a na vámi uvedenou adresu vám včas zašleme odkaz pro přihlášení.
Zájem o setkání prosím vyplňte v tomto GOOGLE formuláři.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou,
Mirka Kellovská

Plánujeme

do

června 2021

přírodní zahrada

dostavba přírodních staveb

více

Těšíme se, až budeme zase ve škole a nejstarší žáci z 3. trojročí budou pokračovat na dokončení staveb na přírodní zahradě.  Vedle slaměné učebny čeká na své využití venkovní kuchyň a jídelna. Chybí jím střecha a podlaha. Děti si před uzavřením školy zkoušely položit zámkovou dlažbu, pro co se samy rozhodly. Venkovní prostor na jednoduché vaření ve velkých hrncích podpoří cHuť učit venku, protože budeme moci naší krásnou zahradu využívat opravdu celý den.

od

listopadu

3D tiskárna

Využití ve výuce

více
Na chodbě ve 2. trojročí přibude v prosklené skříni 3D tiskárna. Děti budou moci sledovat, jak vznikají 3D předměty, které si samy pod vedením Tomáše pro tisk naprogramovaly. Zatím se tisknou mimo školu úchytky ke skříňkám, písmenka pro prvňáčky a kryty na foťáky. Děti v rámci nabízené aktivity 3D tisk každý týden programují své nápady. Plánujeme tisknout také v rámci závěrečných prací šesťáků, a to nohejbalisty k modelu hřiště na nohejbal a krunýř želv.

?

listopad

Online soutěže

Matematický klokan

více
I v této době se zajímáme o to, abychom zpestřlily dětem nabídku aktivit. Proto jim nabídneme možnost se soutěží online zúčastnit a vyzkoušet si vyřešit zadání, která letos organizátoři připravili.

Naše vize

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikající inovativním školám

Novinky a oznámení

V pátek 12.2. proběhl v sedmém a osmém ročníku v rámci primární prevence online program Finanční gramotnost. Děti měly možnost si interaktivním způsobem ujasnit pojmy ze světa financí, zamyslet se nad úskalími půjček a uzavíráním smluv v časové tísni...

číst více
Výtvarná dílna ve 3. trojročí – Kresba bez rozumu

Výtvarná dílna ve 3. trojročí – Kresba bez rozumu

Na začátku zaznělo: "Nakreslete si kamkoli jakkoliv na váš papír 5 bodů a tři z nich propojte, jak vás napadne... Tato technika je velmi osvobozující, protože neexistuje žádné špatně." A toto je výsledek kresby po vypnutí rozumu, kdy jsme se stali pozorovateli svých...

číst více
Kompostér

Kompostér

Kdo vstoupí na pozemek naší školy a vydá se přes bludiště k bílým dveřím, nemůže si nevšimnout nově instalovaného otočného kompostéru. Díky projektu Kdo vstoupí na pozemek naší školy a vydá se přes bludiště k bílým dveřím, nemůže si nevšimnout nově instalovaného...

číst více
Tři králové

Tři králové

Tři kamarádky z modré třídy prvního trojročí se ve středu 6. ledna proměnily ve tři krále. V rouškách a s bezpečným odstupem vyrazily na koledu ke svým kamarádům a učitelům. Výtěžek jejich tříkrálové sbírky směřoval do záchranné stanice Penthea, která nyní v době...

číst více
Naše děti pro Paměť národa

Naše děti pro Paměť národa

Děti ze třetího trojročí se zúčastnily projektu Paměti národa a natočily reportáž životních příběhů dvou pamětníků z Prahy 12. Podívat se na jejich práci můžete zde. Seznamte se s osudy pana Josefa Kutila a Mansoora Maitaha. Petra Mullerova...

číst více
Napiš dopis, zachraň život

Napiš dopis, zachraň život

Děti ze 3. trojročí se zapojily do celosvětové akce Maraton psaní dopisů, kterou organizuje hnutí Amnesty International ke Dni lidských práv. Seznámily se s porušováním lidských práv konkrétních lidí a napsaly dopis jako výzvu vládám jednotlivých zemí. [gallery...

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
 • Telefon do školy – 244 402 412, 241 770 046
 • Montessori program
  – 1. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 21,
  – 2. a 3. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 22
 • E-mail účetní spolku – jan.reznicek@zsmontessori.net
 • Monteklub – tel.: 775 506 892, 244 402 449
  – zlaté oddělení – 731 962 334
  – stříbrné oddělení – 603 543 826
  – bronzové oddělení – 605 706 010
  – platinové oddělení – 605 178 919
 • Školní jídelna – 241 761 534, e-mail – jidelna@naberanku.cz
 • E-mail ZŠ Na Beránku – naberanku@naberanku.cz
 • E-mail Montessori programu – info@zsmontessori.net
 • Webové stránky ZŠ a Mš Na Beránku – www.naberanku.cz
 • Webové stránky Montessori prgramu – www.montessoricesta.cz
Omlouvání žáků
 • jakýkoliv důvod osobně, sms nebo e-mailem nejpozději do 3 dnů
 • veškeré omluvenky musí být následně zapsány v omluvném listu nejpozději 1 den po návratu dítěte do školy
 • o mimořádné uvolňování žáků z vyučování a monteklubu je třeba požádat vždy písemně s uvedením data, času a podpisu zákonných zástupců žádat třídního učitele (a to i z mimoškolních akcí)
 • o uvolňování žáka na více dnů, např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj., žádat
 • do deseti dnů ze školního vyučování písemně třídního učitele
 • na více než deset dnů ze školního vyučování písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele
Školní řád - důležité informace
 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • linka do ŠD – 39 – od 15.00 hod. též na tel.: 732 856 140
 • poplatek za školní družinu ve výši 250 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • příspěvek na aktivity školní družiny 200 Kč za žáka a pololetí platit na účet spolku rodičů vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje

Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy

Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony

Montessori program
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub
Tel.: 244 402 412, 241 770 046  l.39

od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
zlaté oddělení – 731 962 334
stříbrné oddělení – 603 543 826
bronzové oddělení – 605 706 010
platinové oddělení – 605 178 919
cínové oddělení – 605 920 839

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku       1.9.2020 (Út)
Státní svátek                          28.9.2020 (Po)
Státní svátek                          28.10.2020 (St)
Podzimní prázdniny             29.-30.10.2020 (Čt – Pá)
Státní svátek                          17.11.2020 (Út)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 (St) – 1.1.2021
(do školy se jde v pondělí 4.1.2021)
Pololetní vysvědčení           28.1.2021 (Čt)
Pololetní prázdniny             29.1.2021 (Pá)

Jarní prázdniny                    22.2. – 26.2.2021
Velikonoční prázdniny        1.4. – 2.4.2021
Velikonoční pondělí             5.4.2021
Státní svátek                          1.5.2021 (So)
Státní svátek                          8.5.2021 (So)
Závěrečné vysvědčení         30.6.2021 (St)
Ukončení školního roku     30.6.2021 (St)

Den otevřených dveří          10.2. , 10.3.2021

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
březen 2021
Zápis do 1.ročníku                   13.4. a 20.4.2021

Důležité účty

Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška