Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.

Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.

Vážení a milí,

opět jsme se jako na jaře vrátili ze školních lavic k domácím pracovním stolům a počítačům. Všichni doufáme, že to nebude na dlouho, a ve škole se zase společně potkáme nejen ve třídách, ale i na zahradě, při společných akcích, v kroužcích či jen tak, neformálně.
Přes všechna omezení, která nyní máme v osobním kontaktu s dětmi, vše obdivuhodně šlape. Učitelé už ví, jak se s výukou na dálku popasovat a připravují pro děti online setkávání i nabídku pestrých aktivit. Děti jsou skvělé, práci s technikou zvládají obdivuhodně a téměř všechny aktivně přistupují k nabízenému. Samozřejmě není vše jen zalité sluncem, protože naživo je přece jen naživo! Hlavně našich prvňáčků je nám moc líto, z pochopitelných důvodů by potřebovali být ve škole a navazovat sociální kontakty tak, aby se ve škole cítili co nejlépe. Potom jde totiž i učení lépe a skoro samo :-).

Ráda bych poděkovala nejen dětem, ale hlavně učitelům a rodičům za trpělivost a vůli, které musí mít v zásobě tolik, aby zvládli svou práci, domácnost a k tomu ještě více či méně podpořit děti ve školních aktivitách.
Všem patří poklona.

Držme si pěsti, abychom se brzy potkali, klidně v rouškách, ale naživo!

Pevní zdraví,
Mirka Kellovská

Plánujeme

do

června 2021

přírodní zahrada

dostavba přírodních staveb

více

Těšíme se, až budeme zase ve škole a nejstarší žáci z 3. trojročí budou pokračovat na dokončení staveb na přírodní zahradě.  Vedle slaměné učebny čeká na své využití venkovní kuchyň a jídelna. Chybí jím střecha a podlaha. Děti si před uzavřením školy zkoušely položit zámkovou dlažbu, pro co se samy rozhodly. Venkovní prostor na jednoduché vaření ve velkých hrncích podpoří cHuť učit venku, protože budeme moci naší krásnou zahradu využívat opravdu celý den.

od

listopadu

3D tiskárna

Využití ve výuce

více
Na chodbě ve 2. trojročí přibude v prosklené skříni 3D tiskárna. Děti budou moci sledovat, jak vznikají 3D předměty, které si samy pod vedením Tomáše pro tisk naprogramovaly. Zatím se tisknou mimo školu úchytky ke skříňkám, písmenka pro prvňáčky a kryty na foťáky. Děti v rámci nabízené aktivity 3D tisk každý týden programují své nápady. Plánujeme tisknout také v rámci závěrečných prací šesťáků, a to nohejbalisty k modelu hřiště na nohejbal a krunýř želv.

?

listopad

Online soutěže

Matematický klokan

více
I v této době se zajímáme o to, abychom zpestřlily dětem nabídku aktivit. Proto jim nabídneme možnost se soutěží online zúčastnit a vyzkoušet si vyřešit zadání, která letos organizátoři připravili.

Naše vize

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikající inovativním školám

Novinky a oznámení

Dárek k poslechu před spaním

Dárek k poslechu před spaním

Naše sedmačka Bája čte pro své spolužáky na pokračování knihu Karlík a továrna na čokoládu. Tímto si doplňuje závěrečnou práci z šestého ročníku. Kdo byste chtěl Báje napsat zprávu, poděkování, lze na barbora.kralova@zsmontessori.net. Krásný poslech a Báje děkuji....

číst více
Kroužky

Kroužky

Do konce kalendářního roku nebudou ve škole probíhat  volnočasové aktivity. Na základě těchto opatření rušíme činnost kroužků na celé první pololetí. Toto se netýká angličtiny pro 2. a pro 3. trojročí a také klavírních lekcí, které dál probíhají v online podobě. Pokud...

číst více
Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

V sobotu 7.11. se uskutečnila on-line konference, kterou pořádala Skutečně zdravá škola z.s. Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného stravování a vzdělávání o jídle pro mateřské, základní a střední školy, který pomáhá v rozvoji znalostí,...

číst více
3D tisk ve 3. trojročí

3D tisk ve 3. trojročí

Na základě školení k 3D tiskárnám naše škola obdržela tzv. KIT 3D tiskárny, který se podařilo sestavit... Nyní si děti v 3D modelovacím programu TIKERCAD se zájmem učí modelovat  různé předměty. Úchytky ke skříňkám jsou prvními nesmělými krůčky v 3D modelování. Michal...

číst více
Seznamujeme se 3D tiskem

Seznamujeme se 3D tiskem

Navzdory současným opatřením mají žáci možnost se blíže seznámit s 3D tiskem, přípravou podkladů pro něj a i když není možné tiskárnu zapůjčenou v rámci projektu  Průša do škol vidět naživo, stejně se postupně formují nápady a modely pro 3D tisk. Ještě před podzimními...

číst více
Závěrečné práce šesťáků

Závěrečné práce šesťáků

V šestém ročníku opět připravujeme závěrečné práce. V loňském školním roce děti dokončovaly a prezentovaly svá témata v online světě, letos s nimi ve stejném režimu začínají. Vzhledem k přístupu, který děti k pracím mají, vzniknou nepochybně opět úžasná díla....

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
 • Telefon do školy – 244 402 412, 241 770 046
 • Montessori program
  – 1. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 21,
  – 2. a 3. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 22
 • E-mail účetní spolku – jan.reznicek@zsmontessori.net
 • Monteklub – tel.: 775 506 892, 244 402 449
  – zlaté oddělení – 731 962 334
  – stříbrné oddělení – 603 543 826
  – bronzové oddělení – 605 706 010
  – platinové oddělení – 605 178 919
 • Školní jídelna – 241 761 534, e-mail – jidelna@naberanku.cz
 • E-mail ZŠ Na Beránku – naberanku@naberanku.cz
 • E-mail Montessori programu – info@zsmontessori.net
 • Webové stránky ZŠ a Mš Na Beránku – www.naberanku.cz
 • Webové stránky Montessori prgramu – www.montessoricesta.cz
Omlouvání žáků
 • jakýkoliv důvod osobně, sms nebo e-mailem nejpozději do 3 dnů
 • veškeré omluvenky musí být následně zapsány v omluvném listu nejpozději 1 den po návratu dítěte do školy
 • o mimořádné uvolňování žáků z vyučování a monteklubu je třeba požádat vždy písemně s uvedením data, času a podpisu zákonných zástupců žádat třídního učitele (a to i z mimoškolních akcí)
 • o uvolňování žáka na více dnů, např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj., žádat
 • do deseti dnů ze školního vyučování písemně třídního učitele
 • na více než deset dnů ze školního vyučování písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele
Školní řád - důležité informace
 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • linka do ŠD – 39 – od 15.00 hod. též na tel.: 732 856 140
 • poplatek za školní družinu ve výši 250 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • příspěvek na aktivity školní družiny 200 Kč za žáka a pololetí platit na účet spolku rodičů vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje

Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy

Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony

Montessori program
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub
Tel.: 244 402 412, 241 770 046  l.39

od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
zlaté oddělení – 731 962 334
stříbrné oddělení – 603 543 826
bronzové oddělení – 605 706 010
platinové oddělení – 605 178 919
cínové oddělení – 605 920 839

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku       1.9.2020 (Út)
Státní svátek                          28.9.2020 (Po)
Státní svátek                          28.10.2020 (St)
Podzimní prázdniny             29.-30.10.2020 (Čt – Pá)
Státní svátek                          17.11.2020 (Út)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 (St) – 1.1.2021
(do školy se jde v pondělí 4.1.2021)
Pololetní vysvědčení           28.1.2021 (Čt)
Pololetní prázdniny             29.1.2021 (Pá)

Jarní prázdniny                    22.2. – 26.2.2021
Velikonoční prázdniny        1.4. – 2.4.2021
Velikonoční pondělí             5.4.2021
Státní svátek                          1.5.2021 (So)
Státní svátek                          8.5.2021 (So)
Závěrečné vysvědčení         30.6.2021 (St)
Ukončení školního roku     30.6.2021 (St)

Den otevřených dveří          10.2. , 10.3.2021

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
březen 2021
Zápis do 1.ročníku                   13.4. a 20.4.2021

Důležité účty

Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška