Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.

Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.

Plánujeme

od

října 2021

přírodní zahrada

od

září 2021

FARMA

více

Od tohoto školního roku se nám krásně rozbíhá projekt školní farmy v Cholupicích. Není to zatím farma se zvířaty, jak by se z názvu mohlo zdát, zato je tam z loňského roku vysázeno na 60 stromů a 67 keřů a probíhají plány, co všechno bychom tam mohli a chtěli mít. Nezůstává však zdaleka u plánů! Největší akcí, která nás zatím provází, je stavba jurty. Společně s dětmi jsme vytvořili základy, které teď propracováváme, abychom z podlahy vytvořili učební prostor s přesahem. Proběhlo cvičné postavení konstrukce. Naše jurta je z Kyrgyzstánu, proběhla tedy též prezentace jak se taková jurta staví a o místě odkud pochází. Souběžně s tím jsme začali zakládat záhony a sbírat palety na výrobu kompostu, máme rozjednaný dovoz skleníku.

Na farmě se realizují primárně děti ze třetího trojročí. Na podzim však proběhla například naučná bojovka s úkoly z oblasti přírodních věd pro děti z trojročí prvního. Tu si děti prošly trasou ze školy právě na farmu. Čekal je tam oheň a na návštěvě tam byly též slepice, které se staly velkou atrakcí. 

Moc se těším na další setkávání v prostoru farmy! Věřím, že se z ní stane oblíbené místo ke komunitnímu setkávání, pěstování, odpočinku, učení a společné radosti.

Pokud byste měli nápad, rostliny nebo materiál, který byste chtěli věnovat na zvelebení tohoto našeho nového prostoru, neváhejte se ozvat, rádi se s vámi zkontaktujeme. 

Anna Ryčková

-Výsadbu stromů a keřů zajistila organizace Sázíme stromy, z.ú. a MČ Praha 12, kterým tímto děkujeme. Farmu zaštiťuje spolek Montessori cesta, z.s.

od

listopadu

Stavba jurty

na farmě

více

V listopadu jsme začali stavět na školní farmě jurtu.

Společně s dětmi jsme vytvořili základy, které teď propracováváme, abychom z podlahy vytvořili učební prostor s přesahem. Proběhlo cvičné postavení konstrukce. Naše jurta je z Kyrgyzstánu, proběhla tedy též prezentace jak se taková jurta staví a o místě odkud pochází. Souběžně s tím jsme začali zakládat záhony a sbírat palety na výrobu kompostu, máme rozjednaný dovoz skleníku.

Naše vize

S důvěrou a respektem společně provázíme dítě na jeho cestě

 • k poznání sebe sama
 • k otevřenosti a vnímání okolí
 • k radosti z objevování
 • k vědomí sounáležitosti s okolním světem

Naše plány do budoucna

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikajícím inovativním školám

Novinky a oznámení

Tři králové v době koronavirové

Tři králové v době koronavirové

6. ledna do druhého trojročí zavítali tři králové. Díky ne příliš pozitivním výsledkům testů některých spolubojovníků se museli letos Kašpar, Melichar a Baltazar vyzdobit také rouškou a byla jim částečně omezena produkce. Bohužel nemohli projevit své úžasné pěvecké...

číst více
Kleopatra v Monte TV

Kleopatra v Monte TV

Dne 11. ledna 2022 zavítala do diskuzního pořadu „Uvolněte se!“ v červené třídě samotná Kleopatra. Vládkyně tímto zahájila své turné po druhém trojročí. Zvídavá moderátorka Míša dokázala tuto sebestřednou hvězdu uvolnit a rozmluvit natolik, že prozradila nejedno...

číst více
Projekt písmo

Projekt písmo

V předvánočním týdnu jsme se v 7. a 8. třídě věnovali písmu. Projekt jsme zahájili vyprávěním kosmického příběhu písma a navázali týdnem všemožných aktivit s písmem spojených. Písmena jsme psali štětci i husími brky, malovali je, tvořili z nich koláže, tesali je do...

číst více
Cultures & Traditions Conferenc

Cultures & Traditions Conferenc

Po dlouhé době se nám v letošním prosinci podařilo uspořádat jednu z tradičních akcí za normálních okolností spojených s projektovou výukou v angličtině druhého trojročí. Projekt Cultures & Traditions je svým tématem k takové akci přímo předurčen, v plánu jsme...

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
 • Telefon do školy – 244 402 412, 241 770 046
 • Montessori program
  – 1. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 21,
  – 2. a 3. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 22
 • E-mail účetní spolku – jan.reznicek@zsmontessori.net
 • Monteklub – tel.: 775 506 892, 244 402 449
  – zlaté oddělení – 731 962 334
  – stříbrné oddělení – 603 543 826
  – bronzové oddělení – 605 706 010
  – platinové oddělení – 605 178 919
 • Školní jídelna – 241 761 534, e-mail – jidelna@naberanku.cz
 • E-mail ZŠ Na Beránku – naberanku@naberanku.cz
 • E-mail Montessori programu – info@zsmontessori.net
 • Webové stránky ZŠ a Mš Na Beránku – www.naberanku.cz
 • Webové stránky Montessori prgramu – www.montessoricesta.cz
Omlouvání žáků
 • jakýkoliv důvod osobně, sms nebo e-mailem nejpozději do 3 dnů
 • veškeré omluvenky musí být následně zapsány v omluvném listu nejpozději 1 den po návratu dítěte do školy
 • o mimořádné uvolňování žáků z vyučování a monteklubu je třeba požádat vždy písemně s uvedením data, času a podpisu zákonných zástupců žádat třídního učitele (a to i z mimoškolních akcí)
 • o uvolňování žáka na více dnů, např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj., žádat
 • do deseti dnů ze školního vyučování písemně třídního učitele
 • na více než deset dnů ze školního vyučování písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele
Školní řád - důležité informace
 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • linka do ŠD – 39 – od 15.00 hod. též na tel.: 732 856 140
 • poplatek za školní družinu ve výši 250 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • příspěvek na aktivity školní družiny 200 Kč za žáka a pololetí platit na účet spolku rodičů vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje

Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy

Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony

Montessori program
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub
Tel.: 244 402 412, 241 770 046  l.39

od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
zlaté oddělení – 731 962 334
stříbrné oddělení – 603 543 826
bronzové oddělení – 605 706 010
platinové oddělení – 605 178 919

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku       1.9.2021 (Stř)
Státní svátek                          28.9.2021 (Út)
Státní svátek                          28.10.2021 (Čt)
Podzimní prázdniny             27.-29.10.2020 (Stř – Pá)
Státní svátek                          17.11.2020 (Stř)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 (Čt) – 1.1.2022
(do školy se jde v pondělí 3.1.2022)
Pololetní vysvědčení           31.1.2022 (Po)
Pololetní prázdniny             4.2.2022 (Pá)

Jarní prázdniny                    7.3. – 11.3.2022
Velikonoční prázdniny        14.4. – 18.4.2022
Velikonoční pondělí             18.4.2022
Státní svátek                          1.5.2022 (Ne)
Státní svátek                          8.5.2022 (Ne)
Závěrečné vysvědčení         30.6.2022 (Čt)
Ukončení školního roku     30.6.202ě (Čt)

Den otevřených dveří          únor, březen 2022

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
únor 2021
Zápis do 1.ročníku                   duben 2022

Důležité účty

Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška