Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.

Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.

 Vážení a milí,

uteklo to jako voda a je za námi první pololetí tohoto školního roku. 

 

Když se za uplynulým půlrokem ohlédnu, vidím plno práce a únavy, ale hlavně mnoho nových i staronových zážitků a příjemných společných chvil ve škole.

Celé první trojročí a 9. ročník jsou přestěhované v nových upravených prostorách a 145 dětí se spolu potkává a učí na prostorné světlé chodbě a v příjemně zařízených třídách.

Ráno se společně s dětmi, rodiči a učiteli opět setkáváme v kavárně, která láká chutnými moučníky a vůní kávy a čaje. Ve třídách probíhají náhledy rodičů, ale i kolegů z jiných škol, kterých od září přijelo už kolem padesáti. 

Děti se stále častěji učí venku, a to jak na školní zahradě, tak i na školní farmě v Cholupicích. Společné obědy, které si vaří děti ze třetího trojročí, denně provoní školu a lákají svou pestrostí.

Během uplynulých čtyř měsíců jsme stihli několik společných akcí, které přesahují standardní výuku – adaptační pobyty všech tříd, adventní jarmark, plavecký kurz na Olšance, intenzivní plavecký týden v Nymburku, vánoční besídky, zimní pobyt na Benecku, novoroční diskotéku, návštěvu kina, návštěvní den pro učitele, pro rodiče atd.

Rodiče s učiteli aktivně pracují ve spolku Montessori cesta a zamýšlejí se nad zlepšením propagace školy, nad společnými akcemi tříd aj. Děti s podporou učitelů v monteparlamentu vymýšlejí, jak propojit výuku s reálným světem, jinými školami a třeba i s domovy seniorů.

Denně dětem nabízíme obrovskou nabídku aktivit, kterými v nich podněcujeme zájem, aktivizujeme je a vytváříme příjemné klima celého programu.

 

Některé věci jdou snadno, protože navazujeme na aktivity, které už byly zaběhnuté v době před covidem, a některé jdou pomaleji, protože se je učíme a rozjíždíme.

 

A co nás čeká v dalším pololetí?

Dny otevřených dveří, zápis prvňáčků, několik návštěv z českých i zahraničních škol, kurzy,  jarní jarmark, zahradní slavnost, a před začátkem školního roku druhá část stěhování – tentokrát druhé trojročí a část třetího. 

 

A co si přejeme?

Určitě je to klid na učení se s dětmi, což nás všechny baví nejvíce, a proto máme naši školu rádi! Dále si přejeme, abychom mohli naplňovat naši vizi, jejíž hlavní myšlenka je, abychom společně vytvářeli komunitu, ve které se děti učí pro život.

 

Hodně příjemných chvil při čtení pololetního vysvědčení, deváťákům hodně štěstí u přijímaček a ostatním mnoho hezkých chvil ve škole!

 

Mirka Kellovská

Plánujeme

8.

března

Den otevřených dveří

Ve třídách

více

Setkání s vedením programu Montessori 8.3. 2023 v 9.30 – 10.30 a 11.00 – 12.00

15.

dubna

Jarní jarmark

Montessori cesta

více

 

11. a 18.

dubna

Zápis do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Na Beránku

více

 

Zápis pro budoucí prvňáčky:

 • I.termín – řádný  – 11. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin
 • II.termín – náhradní – 18. 4. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin
 • Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

Váce informací o zápisu: http://www.naberanku.cz/novi-zaci-pred-zapisem

 Všechny informace o programu Montessori naleznete zde: https://montessoricesta.cz/kdo-jsme/ 

 

 

 

Naše vize

S důvěrou a respektem společně provázíme dítě na jeho cestě

 • k poznání sebe sama
 • k otevřenosti a vnímání okolí
 • k radosti z objevování
 • k vědomí sounáležitosti s okolním světem

Naše plány do budoucna

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikajícím inovativním školám

Novinky a oznámení

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

 Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří na ZŠ Na Beránku - Montessori program. Kdy: 8.2. a 8.3. 2023 Čas: 8:00 - 13:30 (příchod přes vrátnici, hlavním vchodem) Průběh dne: 8:00 - 11:00 návštěva tříd, provedení po škole 9:30 - 10:30 a 11:00 - 12:00 debata s vedením...

číst více
Experimenty s vodou

Experimenty s vodou

Do zelené i červené třídy tento týden zavítali vědečtí pracovníci, společně s dětmi našli odpověď na vlastnosti jednotlivých skupenství. Nadšeně se vrhli na tvorbu hypotéz a své předpoklady si ověřovali pomocí pokusů. Experimenty o chování vody a důkazy o rozpustnosti...

číst více
Planeta Praha

Planeta Praha

V pátek 20. ledna Monte obsadilo Modřanský biograf. Společně jsme se vydali na napínavou pouť naším okolím v dokumentu Planeta Praha. Zažili jsme pohled na naše domovy z úplně jiné perspektivy. Díky tvůrcům dokumentu jsme mohli nahlédnout na změny v chování zvířat...

číst více
Využití vody na školní zahradě

Využití vody na školní zahradě

SML 2022/83 Montessori cesta, z.s. - závěrečná zpráva   V roce 2022 jsme díky finanční podpoře MČ Praha 12 ve výši 27 tisíc korun mohli realizovat náš malý projekt využití dešťové vody na školní zahradě. V tuto chvíli k zachytávání dešťové vody využíváme plochy střech...

číst více
Vánoční besídka fialové třídy

Vánoční besídka fialové třídy

Besídka se konala 21. 12. 2022 v 17-19 hodin. Nachystali jsme stoly do čtverce a připravili vše na vánoční oslavu. Když jsme přišli večer do třídy, vládla tu veselá vánoční atmosféra. Večer byla hostina. Mohli jsme si vybrat mezi přílohami: brambory, bramborovým...

číst více
Adventní agenti v 2. trojročí

Adventní agenti v 2. trojročí

Prvního prosince se ve druhém trojročí začaly dít velmi zvláštní věci. Po druhém trojročí se pohybovali maskovaní jedinci – neurčité rasy, náboženského vyznání a težko definovatelného pohlaví. Přestože byli velice nenápadní a nesdílní, naši tajní informátoři zjistili,...

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
 • Telefon do školy – 244 402 412, 241 770 046
 • Montessori program
  – 2. a 3. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 22
 • E-mail účetního spolku – jan.reznicek@zsmontessori.net
 • Monteklub – 244 402 449
  – zlaté oddělení (Bára) – 731 962 334
  – stříbrné oddělení (Martina) – 603 543 826
  – bronzové oddělení (Dragan)- 605 706 010
  – platinové oddělení (Kamila)- 605 178 919
 • Školní jídelna – 241 761 534, e-mail – jidelna@naberanku.cz
 • E-mail ZŠ Na Beránku – naberanku@naberanku.cz
 • E-mail Montessori programu – podatelna@zsmontessori.net
 • Webové stránky ZŠ a Mš Na Beránku – www.naberanku.cz
 • Webové stránky Montessori prgramu – www.montessoricesta.cz
Omlouvání žáků
 • jakýkoliv důvod osobně, sms nebo e-mailem nejpozději do 3 dnů
 • veškeré omluvenky musí být následně zapsány v omluvném listu nejpozději 1 den po návratu dítěte do školy
 • o mimořádné uvolňování žáků z vyučování a monteklubu je třeba požádat vždy písemně s uvedením data, času a podpisu zákonných zástupců žádat třídního učitele (a to i z mimoškolních akcí)
 • o uvolňování žáka na více dnů, např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj., žádat
 • do deseti dnů ze školního vyučování písemně třídního učitele
 • na více než deset dnů ze školního vyučování písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele
Školní řád - důležité informace
 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • linka do ŠD – 39, Jednotlivá oddělení májí svá telefonní čísla případně lze vychovatele kontaktovat na jejich soukromých telefonech (info pouze pro rodiče dětí z jednotlivých oddělení v týdenních zprávách a zprávách z Monteklubu).
 • poplatek za školní družinu ve výši 300 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje

Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy

Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony

Montessori program
Tel.: 244 402 412

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub
Tel.: 244 402 412, 241 770 046  l.39

od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
zlaté oddělení (Bára) – 731 962 334
stříbrné oddělení (Martina) – 603 543 826
bronzové oddělení (Dragan)- 605 706 010
platinové oddělení (Kamila) – 605 178 919

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku       1.9.2022 (Čt)
Státní svátek                          28.9.2022 (Stř)
Podzimní prázdniny             26. (Stř) a 27.10.2022 (Čt)
Státní svátek                          28.10.2022 (Čt)
Státní svátek                          17.11.2022 (Čt)
Adventní jarmark                  27.10.2022 (Ne)
Vánoční prázdniny  23.12.2022 (Pá) – 2.1.2023 (Po)
(do školy se jde v út 3.1.2023)
Volby prezidenta I. kolo      13. a 14.1.2023
Volby prezidenta II. kolo    27. a 28. 1.2023
Pololetní vysvědčení           31.1.2023 (Út)
Pololetní prázdniny             3.2.2023 (Pá)
Jarní prázdniny                    13.3. – 17.3.2023
Velikonoční prázdniny        6.-10.4.2023 (Čt – Po)
Velikonoční pondělí            10.4.2023 
Státní svátek                          1.5.2023 (Po)
Státní svátek                          8.5.2023 (Po)
Závěrečné vysvědčení         30.6.2023 (Pá)
Ukončení školního roku      30.6.2023 (Pá)

Den otevřených dveří          únor, březen 2023

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
upřesníme
Zápis do 1.ročníku                   duben 2023

Důležité účty

Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška