Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.
Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.
Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.
Plánujeme

13.-18.

května

Škola v přírodě

I. trojročí

více

I tento rok míří celé trojročí do osvědčeného hotelu Žalý, kde každý bude mít možnost naplno vychutnávat krajinou v okolí Benecka, pohodu i dobrodružství a excelentní hotelovou kuchyni.

18.-24.

května

Škola v přírodě

I. trojročí

více

 I tento rok míří celé trojročí do osvědčeného hotelu Žalý, kde každý bude mít možnost naplno vychutnávat krajinou v okolí Benecka, pohodu i dobrodružství a excelentní hotelovou kuchyni.

24.

května

Absolventský ples

9.ročník

více

 

Naše vize

S důvěrou a respektem společně provázíme dítě na jeho cestě

 • k poznání sebe sama
 • k otevřenosti a vnímání okolí
 • k radosti z objevování
 • k vědomí sounáležitosti s okolním světem
Naše plány do budoucna

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikajícím inovativním školám

Novinky a oznámení
Pálení čarodějnic na farmě

Pálení čarodějnic na farmě

Letos po roční odmlce proběhlo pálení čarodějnic na farmě. Vše bylo připraveno z rodičovské brigády, která se konala v neděli před tím. Na místě jsme měli sud limonády pro děti a pivo pro rodiče – příště už víme, že si můžeme dovolit koupit obojího více. Účast byla...

číst více
Sobotní tělocvična

Sobotní tělocvična

V sobotu 23. března jsme se zase po roce sešli v hojném počtu na akci Sobotní tělocvična. Strávili jsme tři hodiny společnými hrami, při kterých jsme protáhli těla, zahřáli se, zasmáli se a vyzkoušeli si vytrvalost a svou fyzičku. Tatínkové zase hodně soutěžili....

číst více
Návštěva Alzheimer Home

Návštěva Alzheimer Home

Ve středu 21. února jsme v rámci středečních vycházek se zájemci ze sedmého a osmého ročníku znovu navštívili Alzheimer Home v Modřanech. Vyzkoušeli jsme si práci převážně se staršími lidmi, které postihl Alzheimer. Představili jsme jim tam několik pomůcek z prvního...

číst více
28. týden v červené třídě

28. týden v červené třídě

Tento týden se nesl ve sportovním duchu Jak už jsem zmínil, tento týden  byl opravdu nezvykle neobyčejný a sportovní. Je to tím, že byů tento týden „Swimming  event“ neboli „Plavání“. Každý den to začalo tím, že v 7 hodin a 30 minut ráno jsme nastoupili do autobusu,...

číst více
ANGLICKÉ POKUSY

ANGLICKÉ POKUSY

Ráno po elipse jsme šli do angličtiny a tentokrát nebyla na jeden blok jako obvykle, ale na dva bloky. Když jsme přišli do angličtiny, tak jsme mohli vidět spolužáky ze sedmé a osmé třídy, kteří byli nachystaní nám představit své aktivity.  Dělali jsme pokusy a...

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
Školní řád - důležité informace
Školní řád

 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • Telefon 605 178 919
 • poplatek za školní družinu ve výši 350 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje
Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy
Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 14-00 nebo 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony
Montessori program, linka 35
Tel.: 244 402 412

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub (družina)
od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
605 178 919

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku                         4. 9. 2023 (Po)
Státní svátek                                          28. 9. 2023 (Čt)
Podzimní prázdniny       26. (Čt) a 27. 10. 2023 (Pá)
Státní svátek                                        28. 10. 2023 (So)
Státní svátek                                          17. 11. 2023 (Pá)
Vánoční prázdniny  23. 12. 202 (So) – 2. 1. 2023 (Út)
(do školy se jde ve středu 3. 1. 2024)
Pololetní vysvědčení                             31. 1. 2024 (Stř)
Pololetní prázdniny                                 2. 2. 2024 (Pá)
Jarní prázdniny                        5. 2.-9 .2. 2024
Velikonoční prázdniny         28. 3-1. 4. 2024 (Čt-Po)
Státní svátek                                               1. 5. 2024 (Stř)
Státní svátek                                              8. 5. 2024 (Stř)
Závěrečné vysvědčení                         28. 6. 2024 (Pá)
Ukončení školního roku                        28 .6. 2024 (Pá)

 

Důležité účty
Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška