Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.

Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.

Do montessori programu je letos zatím přijato 44 prvňáčků. Všem blahopřejeme a těšíme se v září na viděnou ve třídách.
7.4. ještě proběhne zápis prvňáčků z Ukrajiny a teprve potom budeme vědět konečné počty dětí. Schůzku s rodiči budoucích prvňáčků plánujeme na konec června.
Srdečně všechny zveme na akce, které jsou níže v Plánujeme. Jedná se o tradiční Rodičovský večer s prezentacemi závěrečných prací šesťáků, Závěrečné práce deváťáků na zahradě a Zahradní slavnost v Cukrkandlu. Těšíme se na viděnou na některé z nich.
Mirka Kellovská

Plánujeme

od

října 2021

přírodní zahrada

čtvrtky na zahradě

více

11.

června 2022

CHLÉB A DŘEVO

PŘÍPRAVA DŘEVA 

více

16.

června 2022

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

RODIČOVSKÝ VEČER

více

21.

června 2022

závěrečné práce

deváťáků

více

29.

června 2022

ZAHRADNÍ SLAVNOST

CUKRKANDL

více

od

července 2022

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

MONTESSORI CESTA

více

Nabídka příměstských táborů, které o prázdninách pořádá Montessori cesta z.s. v ZŠ a MŠ Na Bránku.

Naše vize

S důvěrou a respektem společně provázíme dítě na jeho cestě

 • k poznání sebe sama
 • k otevřenosti a vnímání okolí
 • k radosti z objevování
 • k vědomí sounáležitosti s okolním světem

Naše plány do budoucna

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikajícím inovativním školám

Novinky a oznámení

Příměstské tábory Na Beránku 2022

Příměstské tábory Na Beránku 2022

Na příměstských táborech pořádaných spolkem Montessori cesta jsou ještě volná místa. Výběr se rozšířil o tábor Arkki. Podrobné anotace a přihlašování 11.-15.7.2022 Včelařský tábor 18.-22.7.2022 Léto v zahradě 25.-29.7.2022 Fantasy larpový tábor 1.-5.8.2022...

číst více
Prezentace závěrečných prací deváťáků

Prezentace závěrečných prací deváťáků

Konec června už tradičně patří nejen cyklovýletům jednotlivých tříd a závěrečné rozlučce v Cukrkandlu, ale také prezentacím závěrečných prací deváťáků. Letos to vyšlo na úterý 21. června. Loni se nám moc zalíbil formát zahradního „veletrhu“, letos jsme tedy...

číst více
Zahrada v červnu

Zahrada v červnu

V červnu bylo vše na zahradě v plném proudu… kvetení a sklizeň, prezentace závěrečných prací deváťáků, třídní oslavy konce roku, rojení včel, vypouštění vody po přívalových deštích z nádrží do lesa… A stačí jen otevřít branku a hned je možné zažít Modřanskou rokli...

číst více
Červnová brigáda „Dřevo a chléb“

Červnová brigáda „Dřevo a chléb“

Bylo to rychlé, intenzivní a úderné. DĚKUJEME Michale, Františku, Jardo a Jakube! Zvládli jste velký kus práce a my na vás v chladných měsících budeme s dětmi myslet, až se budeme učit ve slaměnce či na farmě u kamen nebo péct v hliněné peci. Určitě bude příležitost...

číst více
Duben a květen v platinovém a zlatém Monteklubu

Duben a květen v platinovém a zlatém Monteklubu

V dubnu jsme drželi balanc 🙂  Měli jsme zapůjčené balanční pomůcky Baavi a podle zájmu dětí jsme vybrali a koupili pro Monteklub dvě houpací prkna a balanční desku. Dostali jsme dřevěné destičky, ze kterých děti staví velké stavby.  I když nás právě stavění teď baví...

číst více
Pizza z pece

Pizza z pece

Ve středu 25. května jsme na zahradě realizovali další velkou generálku – skupinka deváťáků, která měla v tomto týdnu v projektu „Vaření pro 3. trojročí“ na starost přípravu obědů, připravila spolužákům překvapení a nachystala k obědu pro každého pizzu na přání. ...

číst více
Stáže deváťáků

Stáže deváťáků

Týden od 16. do 20. května strávili deváťáci na stážích v nižších trojročích. Ve dvojicích nebo trojicích pracovali v jednotlivých třídách nejen jako asistenti, ale připravovali i vlastní prezentace a aktivity pro mladší spolužáky. Ti si tak mohli užít nejen...

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
 • Telefon do školy – 244 402 412, 241 770 046
 • Montessori program
  – 1. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 21,
  – 2. a 3. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 22
 • E-mail účetní spolku – jan.reznicek@zsmontessori.net
 • Monteklub – tel.: 775 506 892, 244 402 449
  – zlaté oddělení – 731 962 334
  – stříbrné oddělení – 603 543 826
  – bronzové oddělení – 605 706 010
  – platinové oddělení – 605 178 919
 • Školní jídelna – 241 761 534, e-mail – jidelna@naberanku.cz
 • E-mail ZŠ Na Beránku – naberanku@naberanku.cz
 • E-mail Montessori programu – info@zsmontessori.net
 • Webové stránky ZŠ a Mš Na Beránku – www.naberanku.cz
 • Webové stránky Montessori prgramu – www.montessoricesta.cz
Omlouvání žáků
 • jakýkoliv důvod osobně, sms nebo e-mailem nejpozději do 3 dnů
 • veškeré omluvenky musí být následně zapsány v omluvném listu nejpozději 1 den po návratu dítěte do školy
 • o mimořádné uvolňování žáků z vyučování a monteklubu je třeba požádat vždy písemně s uvedením data, času a podpisu zákonných zástupců žádat třídního učitele (a to i z mimoškolních akcí)
 • o uvolňování žáka na více dnů, např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj., žádat
 • do deseti dnů ze školního vyučování písemně třídního učitele
 • na více než deset dnů ze školního vyučování písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele
Školní řád - důležité informace
 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • linka do ŠD – 39 – od 15.00 hod. též na tel.: 732 856 140
 • poplatek za školní družinu ve výši 250 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • příspěvek na aktivity školní družiny 200 Kč za žáka a pololetí platit na účet spolku rodičů vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje

Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy

Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony

Montessori program
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub
Tel.: 244 402 412, 241 770 046  l.39

od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
zlaté oddělení – 731 962 334
stříbrné oddělení – 603 543 826
bronzové oddělení – 605 706 010
platinové oddělení – 605 178 919

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku       1.9.2021 (Stř)
Státní svátek                          28.9.2021 (Út)
Státní svátek                          28.10.2021 (Čt)
Podzimní prázdniny             27.-29.10.2020 (Stř – Pá)
Státní svátek                          17.11.2020 (Stř)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 (Čt) – 1.1.2022
(do školy se jde v pondělí 3.1.2022)
Pololetní vysvědčení           31.1.2022 (Po)
Pololetní prázdniny             4.2.2022 (Pá)

Jarní prázdniny                    7.3. – 11.3.2022
Velikonoční prázdniny        14.4. – 18.4.2022
Velikonoční pondělí             18.4.2022
Státní svátek                          1.5.2022 (Ne)
Státní svátek                          8.5.2022 (Ne)
Závěrečné vysvědčení         30.6.2022 (Čt)
Ukončení školního roku     30.6.2022 (Čt)

Den otevřených dveří          únor, březen 2022

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
únor 2021
Zápis do 1.ročníku                   duben 2022

Důležité účty

Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška