Budujeme školu a nabízíme komunitu všem dětem a dospělým, kteří vidí a směřují do budoucna a mají chuť svou i naší budoucnost utvářet a ovlivňovat.

Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

Snažíme se ve škole vytvořit především příjemné klima a děti provést oběma stupni základní školy s úsměvem na tvářích, s radostí z objevování za pomoci vzájemných přátelských vztahů.

Vážení rodiče,

všem dětem přijatým do Montessori programu blahopřejeme a těšíme se na vás co nejdříve na některém z plánovaných setkání, pokud nám tedy uvolňování opatření a epidemická situace budou nakloněny.

Gratulujeme také našim deváťákům, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy.

Krásné prázdniny,
Mirka Kellovská

Plánujeme

od

června

přírodní zahrada

více

Na přírodní zahradě plánujeme dokončit stavby, které podpoří učení venku, jež chceme naplno rozjet v 1. a 2. trojročí od září dalšího roku.

Na kůlně plánujeme dodělat dveře, aby byly uzamykatelné a okna z polykarbonátu. Ve venkovní kuchyni potřebujeme dodělat pracovní stoly, abychom se mohli učit i jíst…
Na naší farmě nás čeká dovést maringotku, kterou již máme koupenou.
Ale ještě mnohem zajímavější bude vytvořit podsadu pro darovanou kyrgyžskou jurtu, a tu následně postavit. 
To bude velká a zajímavá práce…

od

2021/22

farma

více
Od příštího školního roku budeme uživat k výuce pozemek s vysázenými stromy a keři v Cholupicích, který škola dostala do správy od Městské části Praha 12.
Ze školní přírodní zahrady, která je již pro výuku venku připravená a projekty 3. torjročí jsou téměř dokončené, se nejstarší žáci přesunou na týdenní pobyty na tuto farmu. Máme v plánu pozemek využívat nejen k projektové výuce, ale i jako komunitní prostor/zahrádky pro rodiny našich dětí a oddychové místo pro kolemjdoucí či jedoucí.
Na využívání nádherného prostoru se moc a moc těšíme.

29

června

Cukrkandl

rozloučení se školním rokem 

více

podrobnosti již brzy v pozvánce

Naše vize

S důvěrou a respektem společně provázíme dítě na jeho cestě

 • k poznání sebe sama
 • k otevřenosti a vnímání okolí
 • k radosti z objevování
 • k vědomí sounáležitosti s okolním světem

Naše plány do budoucna

rozšíření programu na počet 350 dětí v 9 ročnících

právně subjektivní základní škola a přípravná třída s Montessori programem

vznik lycea s ekocentrem úzce propojeným se základní školou

vzdělávací středisko s cílem předávat zkušenosti z praxe nově vznikajícím inovativním školám

Novinky a oznámení

Aktuální nabídka příměstských táborů

Aktuální nabídka příměstských táborů

Pro velký zájem o příměstské tábory v termínu 2. - 8.8. jsme na tento týden připravili nový tábor se sportovním zaměřením - Na týden olympionikem I. Lektorkami budou Karolína a Kristýna Kellovské, dlouholeté hráčky florbalu a pomocnice Michala Hammera při vedení...

číst více
Kreativní partnerství

Kreativní partnerství

V letošním školním roce se čtyři třídy 1. trojročí zapojily do programu Kreativní partnerství/Školy pro budoucnost.   Od ledna každá ze zapojených tříd spolupracovala se "svým" umělcem a rozvíjela dovednosti, které minulý týden předvedla na závěrečném tržišti na...

číst více
Příměstské tábory a podpora MŠMT

Příměstské tábory a podpora MŠMT

Vážení rodiče, jsem velmi ráda, že vám mohu oznámit, že naše příměstské tábory mají přislíbenu finanční podporu, o kterou jsme jménem spolku Montessori cesta,z.s. požádali. Osm z plánovaných příměstských táborů splňuje kriteria a má přislíbenu podporu MŠMT z výzvy...

číst více
Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí

V úterý 1.6. jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Deváťáci pro děti z prvního trojročí připravili stezku s úkoly, děti musely prokázat obratnost (přechod "přes řeku" na slackline, dráha s přenášením tenisáku na lžíci a různými úkoly na rovnováhu), fyzickou zdatnost (v...

číst více

Výchovu a vzdělávání stavíme na

 • věkové smíšenosti ve třídách

 • samostatnosti a odpovědnosti

 • schopnosti komunikovat

 • chuti spolupracovat

 • všímavosti k okolnímu světu

 • spolupráci školy s rodinou

 • odvaze překonávat výzvy

 • důvěře v sebe a ostatní

 • sebehodnocení

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • učení se souvislostem

 • učení se pro život a ze života

Kontakty do školy
 • Telefon do školy – 244 402 412, 241 770 046
 • Montessori program
  – 1. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 21,
  – 2. a 3. trojročí – tel.: 244 402 412 – linka 22
 • E-mail účetní spolku – jan.reznicek@zsmontessori.net
 • Monteklub – tel.: 775 506 892, 244 402 449
  – zlaté oddělení – 731 962 334
  – stříbrné oddělení – 603 543 826
  – bronzové oddělení – 605 706 010
  – platinové oddělení – 605 178 919
 • Školní jídelna – 241 761 534, e-mail – jidelna@naberanku.cz
 • E-mail ZŠ Na Beránku – naberanku@naberanku.cz
 • E-mail Montessori programu – info@zsmontessori.net
 • Webové stránky ZŠ a Mš Na Beránku – www.naberanku.cz
 • Webové stránky Montessori prgramu – www.montessoricesta.cz
Omlouvání žáků
 • jakýkoliv důvod osobně, sms nebo e-mailem nejpozději do 3 dnů
 • veškeré omluvenky musí být následně zapsány v omluvném listu nejpozději 1 den po návratu dítěte do školy
 • o mimořádné uvolňování žáků z vyučování a monteklubu je třeba požádat vždy písemně s uvedením data, času a podpisu zákonných zástupců žádat třídního učitele (a to i z mimoškolních akcí)
 • o uvolňování žáka na více dnů, např.rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj., žádat
 • do deseti dnů ze školního vyučování písemně třídního učitele
 • na více než deset dnů ze školního vyučování písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele
Školní řád - důležité informace
 • při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v Záznamníčku, popř. jiným prokazatelným způsobem
 • doporučujeme, aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč.mobilních telefonů a elektroniky), aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj., a aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.).
 • informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy (zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách)
Monteklub – školní družina pro děti z Montessori programu
 • žáci se do školní družiny přihlašují na začátku příslušného školního roku prostřednictvím přihlášky
 • pokud žák během školního roku docházku do školní družiny ukončí, rodič předá v Monteklubu odhlášku
 • linka do ŠD – 39 – od 15.00 hod. též na tel.: 732 856 140
 • poplatek za školní družinu ve výši 250 Kč za žáka a měsíc platit na účet školy vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • příspěvek na aktivity školní družiny 200 Kč za žáka a pololetí platit na účet spolku rodičů vložit číslo účtu s var.symbolem dítěte
 • podrobné informace obdrží rodiče na dnech otevřených dveří, na schůzkách s rodiči budoucích prvňáčků a na třídních schůzkách
Školní stravování

Naše hodnoty

 • budujeme veřejnou základní školu (devítiletku), která rozvíjí člověka jako celek a připravuje ho na stále se měnící společnost

 • uvědomujeme si, že společným přáním pedagogů i rodičů je, aby děti vedly spokojený a naplněný život

 • děláme vše pro to, abychom spolu ve škole byli rádi

 • snažíme se posilovat silné stránky dětí

 • v naší práci se neobejdeme bez pochopení, podpory a důvěry rodičů

 • učíme se pracovat spolu a podporovat se při tom

 • jdeme vstříc ostatním školám a pedagogům příkladem z naší praxe

Adresa školy a fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Program Montessori
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 61386685
neplátce DPH

Bankovní účet školy: 70 244 369/0800

ID datové schránky: 79ytdjy

Adresa spolku rodičů
a fakturační údaje

Montessori cesta z.s.
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet spolku rodičů: 2300489740/2010

ID datové schránky: h7mrp9j

Důležité časy

Výuka:
Otevření školy: 7.40 hod.
Příprava: 7.55 hod.
Začátek: 8.00 hod.
Konec I. a II. trojročí: 14.00 hod.
Konec III. trojročí: 15.30 hod.

 

Monteklub:
Začátek 14.00 hod.
Konec: 17.00 hod.

Důležité telefony

Montessori program
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Škola
Tel.: 244 402 412, 241 770 046

Monteklub
Tel.: 244 402 412, 241 770 046  l.39

od 14 .00 hod. do 17.00 hod.:
zlaté oddělení – 731 962 334
stříbrné oddělení – 603 543 826
bronzové oddělení – 605 706 010
platinové oddělení – 605 178 919
cínové oddělení – 605 920 839

Jídelna – 241 761 534

Důležité termíny

Zahájení školního roku       1.9.2020 (Út)
Státní svátek                          28.9.2020 (Po)
Státní svátek                          28.10.2020 (St)
Podzimní prázdniny             29.-30.10.2020 (Čt – Pá)
Státní svátek                          17.11.2020 (Út)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 (St) – 1.1.2021
(do školy se jde v pondělí 4.1.2021)
Pololetní vysvědčení           28.1.2021 (Čt)
Pololetní prázdniny             29.1.2021 (Pá)

Jarní prázdniny                    22.2. – 26.2.2021
Velikonoční prázdniny        1.4. – 2.4.2021
Velikonoční pondělí             5.4.2021
Státní svátek                          1.5.2021 (So)
Státní svátek                          8.5.2021 (So)
Závěrečné vysvědčení         30.6.2021 (St)
Ukončení školního roku     30.6.2021 (St)

Den otevřených dveří          10.2. , 10.3.2021

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
březen 2021
Zápis do 1.ročníku                   13.4. a 20.4.2021

Důležité účty

Základní škola na Beránku (pro platbu družiny):
70244369/0800

Montessori cesta spolek rodičů (pro platbu daru):
2300489740/2010

Jídelna (pro platbu obědů): 70245329/0800

ŽÁKů

Pedagogů

Ročníků

Absolventů

Návštěv

Kontaktujte nás

Vyberte si

Návštěvy | Praxe | Stáže | Náslechy

Dotaz na volné místo v programu Montessori

Žádost o návštěvu vaší školy našimi pedagogy
Náhled | Konzultace | Přednáška