Jak si žijeme

Ve škole to žije každý den naplno!

Řídíme se heslem „Když chceš zapálit, musíš hořet!“

Ctíme všechny principy Montessori.

Ve všech trojročích děti spolupracují, řeší problémy, plánují a vyhodnocují svou činnost. K tomu dostávají formativní zpětnou vazbu, protože pracují podle předem jasně stanovených kritérií a řídí se domluvenými pravidly. Jedině v tomto případě můžete vejít do třídy a nevidět na první pohled učitele. Často je někde se skupinkou dětí  a společně se učí, konzultují nebo řeší problém. Učitelé a asistenti jsou po celou dobu pobytu ve škole dětem rádci, průvodci a motivujícím činitelem. Pokud se setkáte při procházce třídami s cizími dospělími, jsou to návštěvy – rodiče našich dětí, učitelé z jiných inovativních škol, studenti z kurzů nebo z pedagogických fakult. 

Přejeme vám, abyste si pobyt v našich třídách užili také naplno!

 

Co se u nás přihodilo

Pálení čarodějnic na farmě

Pálení čarodějnic na farmě

Letos po roční odmlce proběhlo pálení čarodějnic na farmě. Vše bylo připraveno z rodičovské brigády, která se konala v neděli před tím. Na místě jsme měli sud limonády pro děti a pivo pro rodiče – příště už víme, že si můžeme dovolit koupit obojího více. Účast byla...

Sobotní tělocvična

Sobotní tělocvična

V sobotu 23. března jsme se zase po roce sešli v hojném počtu na akci Sobotní tělocvična. Strávili jsme tři hodiny společnými hrami, při kterých jsme protáhli těla, zahřáli se, zasmáli se a vyzkoušeli si vytrvalost a svou fyzičku. Tatínkové zase hodně soutěžili....