Jak si žijeme

Ve škole to žije každý den naplno!

Řídíme se heslem „Když chceš zapálit, musíš hořet!“

Ctíme všechny principy Montessori.

Ve všech trojročích děti spolupracují, řeší problémy, plánují a vyhodnocují svou činnost. K tomu dostávají formativní zpětnou vazbu, protože pracují podle předem jasně stanovených kritérií a řídí se domluvenými pravidly. Jedině v tomto případě můžete vejít do třídy a nevidět na první pohled učitele. Často je někde se skupinkou dětí  a společně se učí, konzultují nebo řeší problém. Učitelé a asistenti jsou po celou dobu pobytu ve škole dětem rádci, průvodci a motivujícím činitelem. Pokud se setkáte při procházce třídami s cizími dospělími, jsou to návštěvy – rodiče našich dětí, učitelé z jiných inovativních škol, studenti z kurzů nebo z pedagogických fakult. 

Přejeme vám, abyste si pobyt v našich třídách užili také naplno!

 

Co se u nás přihodilo

Tři králové v době koronavirové

Tři králové v době koronavirové

6. ledna do druhého trojročí zavítali tři králové. Díky ne příliš pozitivním výsledkům testů některých spolubojovníků se museli letos Kašpar, Melichar a Baltazar vyzdobit také rouškou a byla jim částečně omezena produkce. Bohužel nemohli projevit své úžasné pěvecké...

Kleopatra v Monte TV

Kleopatra v Monte TV

Dne 11. ledna 2022 zavítala do diskuzního pořadu „Uvolněte se!“ v červené třídě samotná Kleopatra. Vládkyně tímto zahájila své turné po druhém trojročí. Zvídavá moderátorka Míša dokázala tuto sebestřednou hvězdu uvolnit a rozmluvit natolik, že prozradila nejedno...

Projekt písmo

Projekt písmo

V předvánočním týdnu jsme se v 7. a 8. třídě věnovali písmu. Projekt jsme zahájili vyprávěním kosmického příběhu písma a navázali týdnem všemožných aktivit s písmem spojených. Písmena jsme psali štětci i husími brky, malovali je, tvořili z nich koláže, tesali je do...