Jak si žijeme

Ve škole to žije každý den naplno!

Řídíme se heslem „Když chceš zapálit, musíš hořet!“

Ctíme všechny principy Montessori.

Ve všech trojročích děti spolupracují, řeší problémy, plánují a vyhodnocují svou činnost. K tomu dostávají formativní zpětnou vazbu, protože pracují podle předem jasně stanovených kritérií a řídí se domluvenými pravidly. Jedině v tomto případě můžete vejít do třídy a nevidět na první pohled učitele. Často je někde se skupinkou dětí  a společně se učí, konzultují nebo řeší problém. Učitelé a asistenti jsou po celou dobu pobytu ve škole dětem rádci, průvodci a motivujícím činitelem. Pokud se setkáte při procházce třídami s cizími dospělími, jsou to návštěvy – rodiče našich dětí, učitelé z jiných inovativních škol, studenti z kurzů nebo z pedagogických fakult. 

Přejeme vám, abyste si pobyt v našich třídách užili také naplno!

 

Co se u nás přihodilo

Milí rodiče, zveme Vás v sobotu 17.9.2022 od 9.30 do 17h na brigádu na školní přírodní zahradě. Budeme připravovat prostor pro děti na další školní rok a to zejména zpracovávat dřevo, rovnat terén a čistit záhony. Na dopoledne hledáme zejména tatínky s motorovými...

Prezentace závěrečných prací deváťáků

Prezentace závěrečných prací deváťáků

Konec června už tradičně patří nejen cyklovýletům jednotlivých tříd a závěrečné rozlučce v Cukrkandlu, ale také prezentacím závěrečných prací deváťáků. Letos to vyšlo na úterý 21. června. Loni se nám moc zalíbil formát zahradního „veletrhu“, letos jsme tedy...

Zahrada v červnu

Zahrada v červnu

V červnu bylo vše na zahradě v plném proudu… kvetení a sklizeň, prezentace závěrečných prací deváťáků, třídní oslavy konce roku, rojení včel, vypouštění vody po přívalových deštích z nádrží do lesa… A stačí jen otevřít branku a hned je možné zažít Modřanskou rokli...