Jak si žijeme

Ve škole to žije každý den naplno!

Řídíme se heslem „Když chceš zapálit, musíš hořet!“

Ctíme všechny principy Montessori.

Ve všech trojročích děti spolupracují, řeší problémy, plánují a vyhodnocují svou činnost. K tomu dostávají formativní zpětnou vazbu, protože pracují podle předem jasně stanovených kritérií a řídí se domluvenými pravidly. Jedině v tomto případě můžete vejít do třídy a nevidět na první pohled učitele. Často je někde se skupinkou dětí  a společně se učí, konzultují nebo řeší problém. Učitelé a asistenti jsou po celou dobu pobytu ve škole dětem rádci, průvodci a motivujícím činitelem. Pokud se setkáte při procházce třídami s cizími dospělími, jsou to návštěvy – rodiče našich dětí, učitelé z jiných inovativních škol, studenti z kurzů nebo z pedagogických fakult. 

Přejeme vám, abyste si pobyt v našich třídách užili také naplno!

 

Co se u nás přihodilo

Stínové divadlo

Stínové divadlo

JAK TO VŠECHNO VZNIKLO Jak vznikl nápad natočit stínové divadlo na motivy knihy Daniela Defoea Robinson Crusoe? Ve volitelných úkolech na březen jsme měli vytvořit siluetu, a tak nás s mámou napadlo, že máme doma sadu na výrobu stínového divadla (od ani-muk.cz)....

Vaří celé monte

Vaří celé monte

V další vlně úplného uzavření škol se děti buď pod vedením učitelů nebo samy pustily do vaření. O své recepty se dělí se spolužáky. Probíhá také online vaření s Michalem a pokračuje společná akce vaří celé monte, kam přibývají recepty na nové a nové pochoutky. Dobrou...

Prezentace zajímavých míst České republiky

Prezentace zajímavých míst České republiky

Ve 2. trojročí děti v rámci projektu Česká republika zpracovávají a online prezentují zajímavá místa. Místa si volí podle děti samy a práce je, jak je vidět z výsledku, baví. V průběhu tvorby prezentace děti konzultují s učiteli a celou dobu pracují podle předem...