Jak si žijeme

Ve škole to žije každý den naplno!

Řídíme se heslem „Když chceš zapálit, musíš hořet!“

Ctíme všechny principy Montessori.

Ve všech trojročích děti spolupracují, řeší problémy, plánují a vyhodnocují svou činnost. K tomu dostávají formativní zpětnou vazbu, protože pracují podle předem jasně stanovených kritérií a řídí se domluvenými pravidly. Jedině v tomto případě můžete vejít do třídy a nevidět na první pohled učitele. Často je někde se skupinkou dětí  a společně se učí, konzultují nebo řeší problém. Učitelé a asistenti jsou po celou dobu pobytu ve škole dětem rádci, průvodci a motivujícím činitelem. Pokud se setkáte při procházce třídami s cizími dospělími, jsou to návštěvy – rodiče našich dětí, učitelé z jiných inovativních škol, studenti z kurzů nebo z pedagogických fakult. 

Přejeme vám, abyste si pobyt v našich třídách užili také naplno!

 

Co se u nás přihodilo

Využití vody na školní zahradě

Využití vody na školní zahradě

SML 2022/83 Montessori cesta, z.s. - závěrečná zpráva   V roce 2022 jsme díky finanční podpoře MČ Praha 12 ve výši 27 tisíc korun mohli realizovat náš malý projekt využití dešťové vody na školní zahradě. V tuto chvíli k zachytávání dešťové vody využíváme plochy střech...

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří na ZŠ Na Beránku - Montessori program. Kdy: 8.2. a 8.3. 2023 Čas: 8:00 - 13:30 (příchod přes vrátnici, hlavním vchodem) Průběh dne: 8:00 - 11:00 návštěva tříd, provedení po škole 11:00 - 12:30 debata s vedením programu-...

Vánoční besídka fialové třídy

Vánoční besídka fialové třídy

Besídka se konala 21. 12. 2022 v 17-19 hodin. Nachystali jsme stoly do čtverce a připravili vše na vánoční oslavu. Když jsme přišli večer do třídy, vládla tu veselá vánoční atmosféra. Večer byla hostina. Mohli jsme si vybrat mezi přílohami: brambory, bramborovým...