Co nabízíme

Nad rámec běžného provozu tříd probíhá po celý rok ve spolupráci se spolkem rodičů Montessori cesta mnoho rozmanitých činností, které život školy zpestřují. 

Mezi hlavní aktivity patří třídní projekty ve škole i na přírodní zahradě, ale i kroužky, příměstské tábory, besedy, kurzy a další mimoškolní akce pro děti, jejich rodiče a zájemce o montessori pedagogiku. 

Nabízené akce umožňují dětem, učitelům a rodičům spoluvytvářet komunitní školu, kde lze s radostí trávit čas od rána do pozdních odpoledních hodin!

Přírodní zahrada

Přírodní zahrada je jedním ze stěžejních projektů programu Montessori v ZŠ Na Beránku. V projektu jsou zapojeny děti ze všech trojročí. Každé z nich se na zahradě zabývá aktivitou, související s věkem i s náplní práce ve škole. Cílem projektu je být co nejčastěji venku a učit se v přírodě.

Kroužky

Kroužky nabízíme jako aktivitu, kterou organizuje spolek Montessori cesta. Nabídka kroužků se aktualizuje každé pololetí.

Monteklub

Monteklub je zájmová aktivita, která v rámci školní družiny navazuje na „odpolední školu“. Začíná ve 14.00 a končí v 17.00 hodin.