Co nabízíme

Monteklub

 

 

Monteklub – družina pro děti z Montessori tříd školy Na Beránku funguje v návaznosti na projekt odpolední školy od roku 2012/13. Z dvacetičlenné skupiny žáků s jednou vychovatelkou a zázemím na chodbě jsme se rozrostli do čtyř plnohodnotných oddělení, která sídlí ve vlastních prostorách. Každé oddělení má svého vychovatele, který řeší formality, jedná s rodiči a pomáhá při individuálním rozvoji každého žáka.

Program v Monteklubu však probíhá kolektivně a řídí se principem nabídky dne, kdy vychovatelé nebo i externí spolupracovníci vedou různorodé aktivity a děti si každodenně mohou vybrat z několika možností (výtvarka, společné hry, čtení, nebo být venku klidně celé odpoledne).

Využíváme každou příležitost pro pobyt dětí venku, klademe důraz na samostatnost a odpovědnost dětí za svůj čas, program, oblečení, vybavení i pomůcky. V centrále Monteklubu řešíme příchody a odchody na kroužky konané ve škole. Využíváme nabídek rodičů a přátel pro mimořádné programové nabídky (přednáška ptáčníka, sledování přímého přenosu startu rakety k ISS, tvořivá korálková dílna pro Spolek Ichtyóza …) Oblíbené jsou i tradiční akce: adventní dílna, floristická dílna k svátku maminek, velikonoční dílny, otvírání a zavírání studánky Pod Beránkem.

 

 

Provoz Monteklubu ve školním roce 2021/2022 

Děti z programu Montessori jsou rozděleny do čtyř oddělení družiny- Monteklubu. Dle rozhodnutí vedení školy, které reaguje na aktuální epidemická opatření, je možné, aby spolupracovala vždy dvě oddělení. Do odvolání nebudeme moci nabízet dětem aktivity dle výběru a společný pobyt celého Monteklubu, ale společné aktivity  a nabídky činností můžeme organizovat v rámci osvědčených tandemů- Martina a Dragan, Bára a Kamila. Podrobnosti o provozu jednotlivých oddělení naleznete ve sdílených dokumentech a ve zprávách jednotlivých tříd a oddělení.