Co nabízíme

Monteklub

 

 

Monteklub – družina pro děti z Montessori tříd školy Na Beránku funguje v návaznosti na projekt odpolední školy od roku 2012/13. Z dvacetičlenné skupiny žáků s jednou vychovatelkou a zázemím na chodbě jsme se rozrostli do čtyř plnohodnotných oddělení, která sídlí ve vlastních prostorách. Každé oddělení má svého vychovatele, který řeší formality, jedná s rodiči a pomáhá při individuálním rozvoji každého žáka.

Program v Monteklubu však probíhá kolektivně a řídí se principem nabídky dne, kdy vychovatelé nebo i externí spolupracovníci vedou různorodé aktivity a děti si každodenně mohou vybrat z několika možností (výtvarka, společné hry, čtení, nebo být venku klidně celé odpoledne).

Využíváme každou příležitost pro pobyt dětí venku, klademe důraz na samostatnost a odpovědnost dětí za svůj čas, program, oblečení, vybavení i pomůcky. V centrále Monteklubu řešíme příchody a odchody na kroužky konané ve škole. Využíváme nabídek rodičů a přátel pro mimořádné programové nabídky (přednáška ptáčníka, sledování přímého přenosu startu rakety k ISS, tvořivá korálková dílna pro Spolek Ichtyóza …) Oblíbené jsou i tradiční akce: adventní dílna, floristická dílna k svátku maminek, velikonoční dílny, otvírání a zavírání studánky Pod Beránkem.

Tak jako na podzim, rozhodli jsme se opět zpestřit dětem pobyt doma nabídkou mimoškolních online aktivit. Víme, jak moc je pro děti důležité se setkávat nejen za účelem výuky, že jim chybí možnost popovídat si s kamarády, budeme se v Monteklubu vídat a bavit alespoň  virtuálně. Protože současně jsme ale přesvědčeni, že děti by měly trávit u počítače co nejméně času, rozhodli jsme se pojmout naše setkávání v prostředí ZOOM i jako inspiraci a motivaci k pohybovým aktivitám, pobytu venku nebo rozšiřování čtenářských obzorů.

V pondělky od 14.00  na vás v Tanečním klubu s povídáním a zábavou bude čekat Kamila a vaše a spolužačky ze II. trojročí. Připravují si pro vás choreografie na motivy různých známých filmů. Kdo nechce tančit, může si povídat, hrát hry.. uvidíme, co nás napadne :-).
V úterky  od 18.00  vysílá Dragan. V jeho Fotoklubu a poradně poznáme možnosti, jak nejlépe fotit venku, uvidíme zajímavé fotografie profesionálních fotografů a naučíme se základy fotografování.
Středeční Veselý klub bude od 14.00 plný her, kvízů, čtení s porozuměním, povídání vtipů a možná i tvoření s Bárou. Vše podle vašeho zájmu.
Upozorňujeme, že se může stát, že místo Báry se potkáte s Kamilou.
Ve čtvrtky od 18.00 vysílá Martina. V jejím Knihoklubu si budeme povídat o tom, co kdo právě teď čte, ukážeme si zajímavé knížky a zjistíme, kde je sehnat a možná vytvoříme i vlastní knihobudku. Probírat můžeme i vaše školní čtenářské deníky a poradit se jak do nich zapisovat.