Co nabízíme

Monteklub

 

 

Monteklub – družina pro děti z Montessori tříd školy Na Beránku funguje v návaznosti na projekt odpolední školy od roku 2012/13. Z dvacetičlenné skupiny žáků s jednou vychovatelkou a zázemím na chodbě jsme se rozrostli do čtyř plnohodnotných oddělení, která sídlí ve vlastních prostorách. Každé oddělení má svého vychovatele, který řeší formality, jedná s rodiči a pomáhá při individuálním rozvoji každého žáka.

Program v Monteklubu však probíhá kolektivně a řídí se principem nabídky dne, kdy vychovatelé nebo i externí spolupracovníci vedou různorodé aktivity a děti si každodenně mohou vybrat z několika možností (výtvarka, společné hry, čtení, nebo být venku klidně celé odpoledne).

Využíváme každou příležitost pro pobyt dětí venku, klademe důraz na samostatnost a odpovědnost dětí za svůj čas, program, oblečení, vybavení i pomůcky. V centrále Monteklubu řešíme příchody a odchody na kroužky konané ve škole. Využíváme nabídek rodičů a přátel pro mimořádné programové nabídky (přednáška ptáčníka, sledování přímého přenosu startu rakety k ISS, tvořivá korálková dílna pro Spolek Ichtyóza …) Oblíbené jsou i tradiční akce: adventní dílna, floristická dílna k svátku maminek, velikonoční dílny, otvírání a zavírání studánky Pod Beránkem.

Provoz Monteklubu ve školním roce 2022/2023 

Družina pro program Montessori, Monteklub, navazuje na dopolední program Cesta Montessori. Všechna čtyři oddělení družiny pro program Montessori  úzce spolupracují a děti mají možnost využít nabídek všech vychovatelů Monteklubu. Učíme  děti rozhodovat se o svém čase, děti si volí činnosti podle svých zájmů a potřeb. Rozvíjíme estetické cítění a s dětmi malujeme, tvoříme, fotografujeme. Vnímáme krásu přírody a chráníme ji. Posilujeme tělesnou zdatnost, za každého počasí nabízíme pobyt venku, hrajeme si a pracujeme na zahradě, chodíme do lesa a sportujeme. Nezapomínáme na vztahy v rodině, podporujeme spolupráci rodiny a školy a jsme v kontaktu s rodiči. Rodiče se mohou aktivně zapojit do činností s dětmi v družině. Podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi a komunikaci. Monteklubu navštěvují starší spolužáci ze 7. a 8. třídy a vymýšlí pro děti zábavu, hrají si s nimi nebo organizují sportovní a výtvarné aktivity.