Vážení rodiče, milé děti, i letos přinášíme nabídku příměstských táborů.

Tábory pořádá spolek rodičů Montessori cesta, přihlašovat se mohou děti z celé školy i jejich kamarádi.

I přes současnou složitou situaci jsou nabízeny všechny plánované tábory. V případě zákazu konání příměstských táborů na základě aktuálních bezpečnostních opatření v souvislosti s COVID-19 budou všem přihlášeným vráceny platby v plné výši. Je třeba počítat s tím, že během táborů budou všichni účastníci respektovat aktuálně požadovaná ochranná opatření.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA BERÁNKU 2021