Typy běžců

Co si počít v distatnční výuce, když už je opravdu dlouhá, bez tělocviku a venku je počasí na běh? Třeba točit video a běhat a u toho se zamýšlet? Po shlédnutí videa jsem se já zamýšlela nad tím, jak se děti učí samy a jak dobře. Spolupracují, vymýšlí, plánují,...

  Vážení a milí  zájemci o vzdělávání v Montessori programu, děkujeme za příjemné setkání na „online dnu otevřených dveří“. Z obou setkání se můžete podívat na prezentaci prezentace programu Montessori, na seznam otázek, na které jsme odpovídali, i na...