Vaří celé monte

Vaří celé monte

V další vlně úplného uzavření škol se děti buď pod vedením učitelů nebo samy pustily do vaření. O své recepty se dělí se spolužáky. Probíhá také online vaření s Michalem a pokračuje společná akce vaří celé monte, kam přibývají recepty na nové a nové pochoutky. Dobrou...
Prezentace zajímavých míst České republiky

Prezentace zajímavých míst České republiky

Ve 2. trojročí děti v rámci projektu Česká republika zpracovávají a online prezentují zajímavá místa. Místa si volí podle děti samy a práce je, jak je vidět z výsledku, baví. V průběhu tvorby prezentace děti konzultují s učiteli a celou dobu pracují podle předem...
Výroční zpráva

Výroční zpráva

Výroční zpráva spolku rodičů Montessori cesta z.s. za školní rok 2019-20 je letos k dispozici v nové kabátu. Přečtěte si, jak se ve spolku rodičů dařilo a čím vším spolek podpořil v loňském školním roce výuku. Děkujeme, vážení rodiče, s vámi se nám učí mnohem lépe! Za...
Příměstské tábory

Příměstské tábory

Vážení rodiče, milé děti, i letos přinášíme nabídku příměstských táborů. Tábory pořádá spolek rodičů Montessori cesta, přihlašovat se mohou děti z celé školy i jejich kamarádi. I přes současnou složitou situaci jsou nabízeny všechny plánované tábory. V případě zákazu...
Časopis Pilíř

Časopis Pilíř

Povídání o naší školní zahradě v posledním čísle časopisu Pilíř. Skvělý časopis, kde najdete inspiraci pro děti na doma i do školy. Pátý Pilíř se nese v jarním duchu i barvách. Můžete jej číst a stahovat na www.casopispilir.cz Pilíř...