Od tohoto školního roku se nám krásně rozbíhá projekt školní farmy v Cholupicích. Není to zatím farma se zvířaty, jak by se z názvu mohlo zdát, zato je tam z loňského roku vysázeno na 60 stromů a 67 keřů a probíhají plány, co všechno bychom tam mohli a chtěli mít. Nezůstává však zdaleka u plánů! Největší akcí, která nás zatím provází, je stavba jurty. Společně s dětmi jsme vytvořili základy, které teď propracováváme, abychom z podlahy vytvořili učební prostor s přesahem. Proběhlo cvičné postavení konstrukce. Naše jurta je z Kyrgyzstánu, proběhla tedy též prezentace jak se taková jurta staví a o místě odkud pochází. Souběžně s tím jsme začali zakládat záhony a sbírat palety na výrobu kompostu, máme rozjednaný dovoz skleníku.

Na farmě se realizují primárně děti ze třetího trojročí. Na podzim však proběhla například naučná bojovka s úkoly z oblasti přírodních věd pro děti z trojročí prvního. Tu si děti prošly trasou ze školy právě na farmu. Čekal je tam oheň a na návštěvě tam byly též slepice, které se staly velkou atrakcí.

Moc se těším na další setkávání v prostoru farmy! Věřím, že se z ní stane oblíbené místo ke komunitnímu setkávání, pěstování, odpočinku, učení a společné radosti.

Pokud byste měli nápad, rostliny nebo materiál, který byste chtěli věnovat na zvelebení tohoto našeho nového prostoru, neváhejte se ozvat, rádi se s vámi zkontaktujeme.

Anna Ryčková

-Výsadbu stromů a keřů zajistila organizace Sázíme stromy, z.ú. a MČ Praha 12, kterým tímto děkujeme. Farmu zaštiťuje spolek Montessori cesta, z.s.