Na začátku prosince jsme se my učitelé zúčastnili semináře Mindfulness se zkušenou terapeutkou a lektorkou Monikou Stehlíkovou. Společně jsme se zamýšleli nad potřebou pravidelně do výuky zařazovat aktivity na soustředění, zklidnění a koncentraci dětí.

Mindfulness neboli všímavost, uvědomování si a zvědomování by se mělo postupně dostat do výuky ve školách jako její nedílná součást. U nás se tak po právě absolvovaném semináři určitě stane! V některých zemích je mindfulness dokonce samostatným vyučovacím předmětem.

Naším hlavním cílem bylo vyzkoušet si sami na sobě, jak metody mindfulness fungují. Během semináře nás lektorka seznámila s teorií mindfulness a meditace, věnovali jsme se i mnoha praktickým cvičením a meditaci. Následně jsme hovořili o tom, jaký na nás měly vliv, jaké mají využití při práci s dětmi a kdy je zařazovat.

Uvědomili jsme si, že důležitou, možná dokonce nezbytnou součástí výuky je učit děti aktivnímu soustředění a zklidnění. Debatovali jsme také o tom, jak důležité je, aby učitel aktivně používal mindfulness metody, citlivě vnímal atmosféru ve třídě a reagoval na ni. 

Ze semináře si odnášíme především upevnění poznání, že se děti mohou efektivně učit pouze v případě, že jsou dobře naladěné, soustředěné, klidné a prostředí kolem nich je připravené pro aktivní učení.

Monika Stehlíková s námi spolupracuje už přes rok. Díky jejím návštěvám ve třídách v minulém školním roce a rozboru pozorování se učitelé zamýšlejí nad chováním a prožíváním trošku jinak. V některých třídách pozorujeme děti jiným úhlem pohledu a diskutujeme o jejich talentech a nadání. 

Mirka Kellovská