Adventní rána před školou jsou od dnešního dne zpestřená hraním koled na kytaru a akordeon.

Petra a Tomášem respektují zákaz zpěvu, děti i rodiče zase respektují omezení počtu sdružujících se osob. Všichni jsou v rouškách, ale spokojení, poslouchají koledy, někdo se zajde podívat na osvětlený a v pátek Anděly ozdobený strom před okny do tříd. Po odvedení dětí učiteli se osamocení i v malých hloučcích stojící rodiče pomalu rozchází domů či za prací.
Zpívat nesmíme, ale do Země krále Miroslava kvůli prchat nebudeme :-).
Mirka Kellovská