Kdo vstoupí na pozemek naší školy a vydá se přes bludiště k bílým dveřím, nemůže si nevšimnout nově instalovaného otočného kompostéru. Díky projektu Kdo vstoupí na pozemek naší školy a vydá se přes bludiště k bílým dveřím, nemůže si nevšimnout nově instalovaného otočného kompostéru. Díky projektu Škola kompostování, který byl realizován díky přidělené dotaci v oblasti životního prostředí MČ Praha 12, a práci žáků třetího trojročí, mohou teď všichni kompostér využívat. Věříme, že radost budou mít především ti, kteří dosud možnost kompostování domácího bioodpadu neměli.

Pro lepší manipulaci s bioodpadem odcházeli dnes žáci prvního trojročí vybaveni domů kompostovatelnými pytlíky a inofmracemi, jak s kompostérem zacházet. Zapojit se je velmi prosté – třídit bioodpad vhodný do kompostéru, přinést jej v recyklovatelném sáčku, otevřít komoru otočného kompostéru, vložit sáček s biodopadem, zavřít komoru a zatočit. O vše ostatní se již postarají žáci třetího trojročí a především příroda.
Janě Neumajerové děkujeme za zajištění  realizaci projektu a kompostéru a Olze Doležalové za sestavení a představení kompostování ve třídách 1. trojročí.