Po dlouhé době se naši sedmáci a osmáci konečně mohli vrátit do školy!! Protože prezentací a sezení u stolu jsme si v online výuce užili víc než dost, rozhodli se učitelé ze 3. trojročí, že by bylo fajn strávit následující týdny společným projektem, kdy se budeme nejen učit, ale také společně chodit do přírody i do města. A tak se ve čtvrtek 13.5. roztočil u nás ve třídě tajemný a naprosto originální orloj. Postavy, které v něm mohly děti vidět, se na následující týdny stanou jejich průvodci po uměleckých slozích. A tak se budeme moci vypravit za kulturou románskou, gotickou, renesanční, barokní i moderními směry 20. století. Jsme moc zvědaví, co všechno děti pro svoje spolužáky v rámci projektu připraví a už se těšíme na všechny vycházky, výlety, hry a jiné aktivity.

 

Výlet za románským slohem

V úterý 25.5. jsme po intenzivní přípravě trvající celý týden vyrazili se třídou na výpravu za románským slohem. Z Hlavního nádraží jsme jeli vlakem do Roudnice nad Labem a odtamtud jsme šli pěšky až na vrcholek hory Říp. Po několikaměsíčním vysedávání u počítačů to byl docela výkon. A někteří členové naší organizátorské skupiny si navíc celou cestu nesli potřebné vybavení (například plnou tašku středověkých zbraní:-). Ale zvládli jsme to rychleji, než jsme ve škole naplánovali. Na vrcholku Řípu jsme si dali svačinu a rozdělili jsme se na stanoviště, která jsme měli připravená. Hlavní bod programu mohl začít! Naši spolužáci si ve skupinkách postupně vyzkoušeli malování středověkých iniciál a mozaiky z kamenů, stavění poslepu a boj středověkými zbraněmi. Samozřejmě se u toho také něco zajímavého dozvěděli o románské architektuře, výtvarnictví, odívání a křížových výpravách. Kromě aktivit, které jsme připravili, jsme si také mohli prohlédnout zevnitř rotundu svatého Jiří, protože byla právě otevřená. 

Po vystřídání všech na každém stanovišti jsme se vydali na cestu zpět pěšky a vlakem. Přípravy i celý tento den jsem si opravdu užila. Mrzela mě jediná věc – že jsem coby organizátor nemohla navštívit ostatní stanoviště. Ocenila bych práci naší románské skupiny -pomáhali jsme si a dovezli jsme všechny zpátky živé a zdravé a myslím, že i spokojené.

 

Vycházka za gotikou se 7. a 8. třídou

Tuto vycházku děti popsaly v dílně psaní metodou postupně přidávaných klíčových slov. Při čtení můžete hádat, která slova musely do textu zapojit. 🙂

Ráno jsme se sešli u školy a rozdělili se do čtyř skupinek. Každá skupinka samostatně pak vyrazila společně se svým gotickým průvodcem a jedním učitelem na cestu. Pochodovali jsme jako vojáci na autobus a pak se svezli ještě tramvají. Cestou jsme potkali spoustu gotických staveb´. Den byl docela zamračený, ale to nás nezastavilo….

…My jsme se svou skupinkou dorazili na Karlův most, kde jsme jim povídali o Karlu IV. a o mostě. Když měla skupinka podle textu správně přiřadit jména manželek Karla IV., každou chvilku se ozvalo ÁÁÁÁ, protože foukal vítr a kartičky létaly všude možně. Naštěstí nespadly do Vltavy….  

.. na Pražském hradě jsme potkali vojáky, kteří se nás začali vyptávat, proč tam jsme a co to vyvádíme. Rozložili jsme si totiž na 3. nádvoří spoustu kartiček a látky, ze kterých měli spolužáci tvořit gotický oděv. Naštěstí jim Michal objasnil, že nic nebudeme prodávat, ale máme tu školní výlet, a to je uklidnilo. ..

..naše stanoviště bylo na Palackého náměstí před Emauzským klášterem. Počasí se dost často měnilo, chvíli svítilo slunce a bylo teplo a pak najednou bylo zamračeno. Naše stanoviště představovalo gotické malířství. Připravily jsme si aktivitu s běháním a také živé obrazy. Každá skupinka musela předvést jedno z děl gotických mistrů jako živý obraz. Byla to docela sranda…

…na Staromáku musely skupinky hledat gotické stavby a poznat jejich gotické prvky. Taky jsme měli připravené  kartičky s různými typy gotické klenby.  ÁÁÁ! Abych nezapomněl, ještě jsme mluvili o gotické hudbě…

 

Renesanční vycházka 7. a 8. třídy

V úterý na Den dětí jsme se sedmáky a osmáky vyrazili do Prahy pátrat po stopách, které v ní zanechala renesance. Prošli jsme si staré židovské město, Staroměstské náměstí i přilehlé uličky a samozřejmě nemohli minout Pražský hrad, kde byla hned dvě stanoviště – u Míčovny a u Letohrádku královny Anny. Sraz všech skupinek pak byl na Střeleckém ostrově, kde jsme si navzájem představili, jak se nám podařilo zrapovat renesanci. Díla všech skupinek byla skvělá!! Stejně jako celý renesanční den. 🙂

 

Barokní vycházka 7. a 8. třídy

Když vyrazíte do Prahy za barokem, máte z čeho vybírat. My jsme nemohli minout Loretu, kde jsme se něco dozvěděli o barokní hudbě a módě, Karlův most a jeho sochařskou výzdobu, Morzinský palác, u kterého jsme si zahráli naprosto originální barokní timeline, a samozřejmě ¨kostel svatého Mikuláše na Malé Straně, kde jsme si povídali o Janu Amosu Komenském. Vyvrcholením naší barokní vycházka byla prohlídka interiéru kostela. Překvapilo nás, jak plasticky působí iluzivní malba v interiéru. I to,  že už před více než 150 lety lidé vyřezávali svá jména do zábradlí (přestože to bylo zakázané:-)