V rámci tématu “Odpady” se děti z modré třídy 1. trojročí zaměřily minulý týden s Petrou Kasovou na kompostování. Ve třídě bioodpad třídíme a vynášíme do otočného kompostéru, který máme v areálu školy. Na zahradě ve slaměné učebně si děti ukázaly, co a proč se s biologickým odpadem z domácností stane. Seznámily se s tím, co na kompost patří a co ne. Vytvořily si z obrázků kompostovatelných odpadků krásnou koláž, kterou pak pověsily ve třídě. Za pomoci klíče hledaly půdní živočichy podílející se na tvorbě kompostu a už vědí, k čemu jsou dobré žížaly a co je to edafon!