SML 2022/187 Montessori cesta, z.s.

 

V roce 2022 jsme mohli díky finanční podpoře MČ Praha 12 pořídit softballové vybavení, které mají k dispozici všichni lektoři sportovních kroužků při pravidelné činnosti během školního roku i na příměstských táborech, vychovatelé v odpolední družině, učitelé a děti při hodinách tělesné výchovy a také dobrovolníci při společných akcích pro děti i jejich rodiny.

Podařilo se nám tak rozšířit nabídku vybavení, které je možné využít pro společné sportování i mimo tělocvičnu školy. 

Softballové vybavení bylo dosud využito během příměstských táborů, je využíváno při výuce tělesné výchovy v základní škole Na Beránku, při hodinách kroužku Míčové hry v odpoledních hodinách a během adaptačního pobytu dětí na začátku školního roku a je nadále k dispozici pro akce dětí i rodičů v následujících letech.

 

Celkové náklady projektu činily 36 605 korun. Většinu nákladů pokryla dotační podpora MČ Praha 12 ve výši 23 tisíc korun, zbývající část ve výši 13 605 korun byla uhrazena z darů rodičů, členů spolku Montessori cesta, z.s.

 

Tento projekt mohl být realizován díky finanční podpoře MČ Prahy 12.

Děkujeme, 

Jana Neumajerová

Podpora venkovního sportování dětí a rodičů
SML 2022/187 Montessori cesta,z.s.
cena/ks počet ks celková cena
Softballová rukavice 1 300,00 Kč 22 28 600,00 Kč
Softballová pálka 1 500,00 Kč 3 4 500,00 Kč
Soft. míček 175,00 Kč 13 2 275,00 Kč
Sada met 380,00 Kč 1 380,00 Kč
Stativ na míček 850,00 Kč 1 850,00 Kč
Náklady celkem 36 605,00 Kč
Přiznaná podpora MČ Praha 12 23 000,00 Kč
Spolufinancování spolek Montessori cesta,z.s. 13 605,00 Kč
Výdaje celkem 36 605,00 Kč