Ve 2. trojročí děti v rámci projektu Česká republika zpracovávají a online prezentují zajímavá místa. Místa si volí podle děti samy a práce je, jak je vidět z výsledku, baví. V průběhu tvorby prezentace děti konzultují s učiteli a celou dobu pracují podle předem vyjasněných kritérií. Od spolužáků dostávají po odprezentování jak ocenění, tak i doporučení, co příště udělat jinak či lépe.

Užijte si hotová díla.

Učitelé z 2. trojročí

Lipenská přehrada
Národní divadlo
Orlík
Třeboň