Čokoládová třída je plně ve vodním živlu. Děti se seznámily s vodou ve všech jejích skupenstvích a její vlastnosti si vyzkoušely pomocí pokusů. Zjistily, že voda má povrchové napětí a plavou na ní i drobné mince, že pára při styku s ledem kondenzuje, nebo že písek i pískovec dokážou přefiltrovat špinavou vodu. Kde se bere pitná voda v každé domácnosti a co se s ní děje dál, jsme se dozvěděli v Podolské vodárně. Zajímavosti o vodní fauně a flóře se děti navzájem učí prostřednictvím prezentací, které mají ve třídě vždy velký úspěch.

Mej Karimová