V průběhu února 2021 Proxima Sociale o.p.s. realizovala online program primární
prevence se čtyřmi třídami ZŠ Na Beránku v programu Montessori. Zvolené bloky
byly zaměřené na téma obecné závislosti a finanční gramotnost.
Program probíhal na komunikační platformě Zoom. Žáci si rozšířené funkce velmi
dobře osvojili, se zadanými úkoly neměli žádný problém, a bylo zřejmé, že se v
online prostředí orientují. Všechny realizované bloky primární prevence provázela na
pozadí prezentace. V jejím průběhu žáci plnili interaktivní úkoly, včetně kvízů,
rychlého hlasování nebo škálování, a zkusili si i práci ve skupinách. Při všech našich
blocích byli žáci aktivní, často měli zapnutou kameru, mluvili s námi přes mikrofon
nebo psali do chatu. Ke spolužákům byli empatičtí, ohleduplně reagovali na své
názory. Nejen, že žáci odpovídali na zadané otázky, ale diskusi rozvíjeli svými
myšlenkami a dalšími dotazy, a zároveň nad danými problémy přemýšleli komplexně
a uceleně. Žáci ocenili, že se dozvěděli nové a užitečné informace.
Skvělou spolupráci s žáky si pochvalovali i samotní lektoři. Mladší žáci se četně
hlásili s využitím funkce zvednuté ruky, byli trpěliví a vyčkávali, až budou vyvoláni, a
při skupinové práci si sami předávali slovo. Starší žáci si v řeči dávali přednost bez
potřeby hlásit se, případně se na pořadí bez problémů během okamžiku dohodli.
Vzhledem k tomu, že neskákat si do řeči je základním kritériem pro práci a diskusi
nejen v online prostředí, a žáci tuto dovednost zvládali na výbornou, byla atmosféra
bloků vždy příjemná.