Na konci května vyrazili sedmáci a osmáci na školu v přírodě. Příprava ale začala už týden před odjezdem, kdy se děti rozdělily do skupinek zdravotníků, navigátorů, techniků, animátorů a kulturních referentů. Během přípravného týdne se každá skupina pod vedením učitele věnovala své oblasti – zdravotníci si opakovali základy první pomoci a chystali cestovní lékárničky, navigátoři připravovali trasy pro pěší i pro cyklisty, kulturní refererenti vyhledávali informace, co zajímavého v okolí můžeme vidět, animátoři chystali program na odpoledne a na večer a technici se učili provádět základní servisní zákroky na kole. Dobře připraveni jsme 29. května vlakem a pěšky nebo na kole vyjeli směr Jindřichův Hradec, kde jsme na samotě u rybníka Březina strávili pět dní. Jezdili jsme na kolech, hráli hry, užili si bojovku, absolvovali vodácký výcvik a vodní hry, koupali se, vyzkoušeli si noční jízdu na kole, obdivovali krtonožku… Pobyt se opravdu vydařil a odjížděli jsme moc spokojení. Určitě to bylo nejen proto, že nám celý týden přálo počasí, ale hlavně proto, že si děti program celý připravovaly a organizovaly samy. V reflexi následující týden oceňovaly zejména výběr místa a ubytování a také aktivní náplň – cyklovýlety a vodácký výcvik. Zazněla samozřejmě také doporučení, nejčastěji aby škola v přírodě byla příště delší. 🙂