Týden od 16. do 20. května strávili deváťáci na stážích v nižších trojročích. Ve dvojicích nebo trojicích pracovali v jednotlivých třídách nejen jako asistenti, ale připravovali i vlastní prezentace a aktivity pro mladší spolužáky. Ti si tak mohli užít nejen netradiční tělocviky plné her, ale i hudební a výtvarné aktivity, čtenářské dílny, zeměpisné a kosmické prezentace a mnoho dalších společných činností. Pro děti byly zpestřením i deváťáky vedené kontroly zadaných úkolů, debaty nad pracovními deníky nebo prostě jen společné povídání a hry. 

Deváťáci si zavzpomínali na svoje předchozí roky ve škole, připomněli si práci s pomůckami, potrénovali svoji trpělivost a užili si obdiv a přízeň menších dětí. Doufáme a těšíme se, že v příštích letech nám situace umožní „malé“ a „velké“ propojovat častěji, abychom si mohli užívat ty až dojemné okamžiky, kterými jsme se v tomto týdnu ve třídách kochali. Ostatně, podívejte se na pár fotek… 

Kateřina Zielinská