Na začátku zaznělo: „Nakreslete si kamkoli jakkoliv na váš papír 5 bodů a tři z nich propojte, jak vás napadne…
Tato technika je velmi osvobozující, protože neexistuje žádné špatně.“
A toto je výsledek kresby po vypnutí rozumu, kdy jsme se stali pozorovateli svých rukou, které kreslily samy podle informací z povědomí..
Děti při tvoření pouštěly instrumentální hudbu, kterou chtěly, někdo zahrál na klavír, sdíleli jsme pocity, co nás napadá, co se nám na papíře rodí, jak to vypadá, komu co co připomíná..
A na závěr zaznělo od dětí „klid…, pohoda…, jahoda…“ 🙂