V roce 2022 se v Praze 12 uskutečnil již pátý ročník projektu s názvem Příběhy našich sousedů. Projekt s celorepublikovou působností organizuje společnost Pest Bellum a spolupracuje při něm velmi úspěšně také s naší městskou částí. Jak takový projekt vlastně vypadá a co obnáší?

Žákovské týmy ze základních škol pod vedením pedagoga v rámci svého projektu „vyzpovídají“ pamětníka, zaznamenají jeho vyprávění a poté jej dokumentaristicky zpracují. Je možné vytvořit rozhlasovou reportáž, videoreportáž nebo animaci. Pro každý typ výstupu jsou předem stanovena kritéria týkající se stopáže, termín odevzdání a další výstupy, které jsou nedílnou součástí projektu.

Náš tým ve složení Vendulka Herelová, Jula Petřinová, Lada Pohanková, Eliška Strnadová a Honza Vaněk zpracoval příběh paní Marie Koukalové, která zažila jako dítě násilnou kolektivizaci a vystěhování z rodinného statku a později další útlak ze strany komunistického režimu, když se provdala za bývalého politického vězně Vlastimila Krejčího, který byl v 50. letech odsouzen ve vykonstruovaném procesu v Nymburce k původně doživotnímu trestu vězení. 

Životní osudy „naší“ pamětnice jsme se rozhodli zpracovat do podoby krátkého filmu a naším cílem bylo ukázat, co vše se dá překonat, když najdete opravdovou lásku. Absolvovali jsme workshop k tvorbě videa s profesionálem, vyzkoušeli jsme si práci se střihačským programem a na závěr celý svůj projekt představili veřejnosti při slavnostní prezentaci všech – letos celkem pěti – žákovských týmů z Prahy 12. Prezentace proběhla v krásném prostředí obřadního sálu v Nové radnici Prahy 12 za účasti představitelů společnosti Post Bellum, zástupců radnice, všech pamětníků, kteří se podělili o své životní příběhy, a profesionální poroty, která všechny projekty také odborně zhodnotila.

Náš tým dostal velmi pozitivní zpětnou vazbu, porota ocenila jak dobrou kvalitu snímku z hlediska technického zpracování střihu, tak také zasazení Mariina životního příběhu do širšího dobového kontextu. Film můžete společně s ostatními zhlédnout na stránkách Paměti národa.

Jarka Vaňková