V říjnu jsme si užili babí léto na zahradě, na plácku i venku na hřišti. Sportujeme, hrabeme listí, stavíme domečky z přírodních materiálů, věnujeme se podzimním zahradnickým pracem i zábavě v improvizovaném keramickém ateliéru. Tvoříme podzimní výtvory, začínáme fotit podzimní přírodu, hrajeme loutkové divadlo, posloucháme veselé Pohádky Miloše Macourka nebo si jen tak hrajeme či odpočíváme.

Děti si zvykly na každodenní možnost výběru místa, kde stráví odpoledne, domlouvají se s kamarády a zatím to vypadá, že jsme všichni spokojeni. My dospělí oceňujeme, že se zase poznávají děti napříč všemi třídami, a že děti využívají naplno možnost plánovat si odpoledne. Dětem vyhovuje, že se můžou rozhodovat, i když je to pro některé stále ještě náročná výzva. 

Děkujeme rodičům, kteří komunikují a nezapomínají psát dětem lístečky a informují nás o kroužcích. Také jsme rádi, že se zase v Monteklubu setkáváme!

Letos si na zahradě zvlášť dlouho užíváme krásu jiřinek. Pokud na svých zahradách tyto květiny také pěstujete, myslete na nás, až přijdou první mrazíky a budete hlízy jiřinek uskladňovat. Rádi bychom s vaším přispěním naši sbírku rozšířili. Můžete je klidně pro nás zanechat ve vrátnici školy. Děkujeme!

B+D+K+M

 

 

Září

Máme za sebou první společný měsíc! Velice nás těší, že se nám pěkně podařilo nastartovat staronový způsob provozu Monteklubu, kdy všechna oddělení úzce spolupracuje. Děti mají možnost volby a všichni se můžeme navzájem poznat. 

Po organizačně náročných začátcích se nejvíce osvědčilo, když si děti po skončení vyučování vybírají místo, kde stráví odpoledne, a využijí aktivit, které jim zde připraví vychovatelé, pohrají si s kamarády nebo si jen tak odpočívají. Až na výjimky (absence vychovatele) si děti ve třídách přebírají jejich kmenoví vychovatelé a proběhne rozřazení podle výběru dětí a jejich výměna v rámci oddělení. Na výběr mají většinou suterén Monteklubu s Bárou a Kamilou – tedy plácek před dílnou, a hernu nebo zahradu se slaměnou učebnou s Martinou a Draganem. Děti ze zahrady se v případě špatného počasí mohou vracet i do školy, kde má Monteklub k dispozici ještě jednu hernu v suterénu. Budeme chodit i na hřiště, do lesa a na expedice. 

Připadá nám důležité, aby si děti po nabitém dopoledni ve třídách mohly podle svého naladění a momentální potřeby rozhodnout, kde, jak a s kým stráví odpoledne, a učily se tak převzít zodpovědnost za plánování času v Monteklubu. Učí se i domlouvat včas s kamarády z jiných tříd i s rodiči. 

Martina, Dragan, Kamila, Bára