6. ledna do druhého trojročí zavítali tři králové. Díky ne příliš pozitivním výsledkům testů některých spolubojovníků se museli letos Kašpar, Melichar a Baltazar vyzdobit také rouškou a byla jim částečně omezena produkce. Bohužel nemohli projevit své úžasné pěvecké schopnosti, o to víc se však rozvlnili a rozvinuli své mimické vlohy v rytmu tříkrálové koledy. Zlí jazykové tvrdí, že mezi nimi dokonce došlo ke střetu ohledně cennosti daru, který Jezulátku přinášejí. Vše však dopadlo navýsost dobře. Všem třídám druhého trojročí bylo svěcenou křídou požehnáno a žáci se tak mohou i letos těšit do bezpečného a připraveného prostředí svých tříd.