V úterý 12. dubna v rámci projektu Ukliďme Česko sbírala bílá třída pod vedením lektorek z ekocentra Koniklec odpadky v mokřadech zvaných Modřanská Sibiř. Bělásci společně sesbírali osm pytlů odpadků, které následně vytřídili do kontejnerů na tříděný odpad. Představte si, že našli mimo jiné 60 plastových lahví, 50 nápojových plechovek a nespočet skleněných lahví.

Během akce se děti mimo jiné dozvěděly, jak moc jsou mokřady důležité, a vyzkoušely si zachraňovat žáby při jejich důležité cestě za rozmnožováním do jejich rodné mokřiny. Také zkoušely žáby napodobovat při hledání vody a partnera. 

Martina Bludská