Za letošní závěrečné práce patří všem šesťákům „VELKÁ POKLONA“!
Ve čtvrtek 8.6. jsme viděli přehlídku nádherných pomůcek, které můžeme hned v pondělí vzít z polic a rozdat do tříd, aby se mohly používat.
Šesťáky nyní čekají ještě prezentace ve třídách všech trojročí, které si je „objednají“. Právě při nich se učitelé a děti naučí, jak s pomůckami pracovat :-).
Celý projekt má dva hlavní výukové cíle, které spočívají v tom, aby se děti připravily na svou roli ve 3. trojročí a takéaby při zpracování vybraného tématu využily vše, co se za uplynulých šest let ve škole naučily.
Dále je pro jejich další rozvoj velmi důležité, aby si dokázaly zvolit téma práce a obhájit si ho, aby u sebe rozvinuly naplno komunikační a prezentační dovednosti, byly schopné vyhledat, třídit a zpracovat informace, naplánovat si práci, dávat si postupné cíle a vyhodnocovat je. Důležité je i to, aby se na cestě k cíli dokázaly poprat s dílčími neúspěchy, pracovaly precizně s důrazem na estetickou stránku, a při tom všem aby spolupracovaly mezi sebou i s dospělými napříč celým trojročím.
Vedlejším, ale neméně podstatným cílem je, že si děti uvědomí, jak náročné je vytvořit materiál v podobě pomůcky, který ve škole od nástupu do první třídy v různých podobách používají, ale ne vždy si ho dokáží dostatečně vážít.
S dětmi po celou dobu pracujeme s vědomím pomoct jim objevit a posílit jejich silné stránky.
Mirka Kellovská