Řekli o nás

Jsem nadšená z přístupu pedagogů i asistentů k dětem, téma dne, kdy jsem třídu navštívila bylo RESPEKTOVÁNÍ, dle mého učitelé naplňují respekt v komunikaci s dětmi v maximální možné míře a dávají jim tedy mimo jiné dobrý příklad.
Pokud vznikla během dne konfliktní situace, viděla jsem snahu o trpělivé rozebrání problému, případně hledání řešení. 
Bylo zjevné, že tento druh komunikace mezi dospělým a dítětem je mnohem náročnější, než uplatňování autoritativních metod, jaké si pamatuji ze školy já, ale pevně věřím, že je to pro děti dar do života a jeden z mnoha bonusů, které tato škola nabízí. 
(Psáno z návštěvy v 1. trojročí v  oranžové třídě, únor 2020)

Zuzana Vejvodová

“Nedokázala jsem si úplně konkrétně představit, jak je výuka organizovaná, zajímalo mě, jak probíhá samostatná práce dětí atd. Ve třídě jsem byla od rána do 11.00 hod. Byla jsem naprosto nadšená! Nadšená z toho, jak učitelé reagují pohotově a pružně na rozdílné potřeby dětí, s jakým respektem a úctou jednají s dětmi, pomáhají jim. Někdo pracoval samostatně, jiný zase ve skupince, další třeba svačil….měla jsem pocit velmi řízené a sladěné práce…..to pro mě byl takový “aha moment”.  Každému bych návštěvu ve třídě doporučila. Neměla jsem žádné konkrétní otázky, jen chtěla poznat strukturu výuky a zažít atmosféru třídy.

Klára Glew

Tomáš Feřtek

Robert Čapek

Pavel Fischer

Hodinová sonda do života žluté třídy

 

Montessori program ve škole ZŠ a MŠ na Beránku nabízí rodičům možnost strávit „za plného provozu“ část dopoledne ve třídě jejich dítěte a aspoň trochu tak nahlédnout do zákulisí.

Využila jsem této možnosti v úterý 5.2.2020 ve žluté třídě a rozhodně nelituji!!

Sedět ráno s dětmi na elipse a poslouchat, jak se domlouvají o tom, co je dnes čeká, následně pozorovat samostatnou práci dětí, být u prezentace Karin a vidět, jak děti objevují svět násobilky, a pak ještě sledovat nadšení dětí u lekce angličtiny – tomu se opravdu nic moc nevyrovná!

Ve třídě panovala pohodová atmosféra, každé z dětí bylo zabrané do své práce (některé děti hned po elipse svačily:)), a Karin s Luckou jim byly připravené kdykoli odpovědět jejich otázky, poradit jim s úkolem nebo (velmi v klidu!) řešit nastalé konflikty.

 

Celá třída působila jako dobře sehraný tým a já bych všem ostatním rodičům opravdu moc přála a doporučila takový tým navštívit a být aspoň malou chvíli jeho součástí. Stojí to za to!

Katka Drbohlavová

Jsme velmi rádi, že náš syn má možnost, navštěvovat tuto školu (ZŠ Montessori, Na Beránku). Vidíme, že každé dítě tu má šanci se vzdělávat podle svých možností a schopností a přesto a nebo právě proto, každé také cítí, že je plnohodnotnou součástí celku. Podpora zdravého sebevědomí a hlavně učení dětí převzetí zodpovědností sám za sebe již od nejmladších nás uchvacuje. Také komunikace mezi školou a rodiči je naprosto výjmečná. Pro nás to není – tady škola a tady doma -, ale je to propojený organismus. Velice obdivuji práci a nadšení celého školního týmu, který se o vzdělávání dětí stará!

rodiče dítěte v prvním trojročí

Když jsem stála před rozhodnutím, kam zařadit naší první dceru do školy, moje volba byla jasná – Na Beránek do Montessori. Školka Montessori, kterou dcera navštěvovala celé 4 roky, byla báječná a já věřila, že úzká spolupráce s ZŠ Na Beránku nám dopřeje stejné pozitivní zkušenosti. A v tom jsem se nezklamala.
Školu mohu vřele doporučit všem rodičům, kteří chtějí, aby  jejich děti rády chodily do školy a byly šťastné. V současné době mám na škole již obě
dcery a je radost se dívat, jak se rozvíjejí  učí a jsou spokojené. Milují chodit do školy… i vy můžete toto říci o svých dětech???
Individuální přístup, otevřenost a přívětivost ke každému , ať je to dítě, rodič, učitel či návštěvník je samozřejmostí. To, že dítě zná všechny učitele, naopak učitelé znají děti, navzájem spolu komunikují  střetávají při různých činnostech je na denním pořádku. Děti se cítí ve škole stejně bezpečně,  jako doma. Nemají žádný problém oslovit dospělého, zeptat se na cokoliv, reagovat, diskutovat a pohybovat se napříč celou školou bez obav.

To vše mi dnes připadá naprosto samozřejmé, ale vím, že takto to není na všech školách. Velice si toho vážím a těším se  spolu s dětmi, že jsou  právě Na Beránku v Montessori. Mohou si na vlastní kůži užívat klidnou pozitivní přátelskou atmosféru naší školy.
Já jako matka oceňuji velmi profesionální, ale zárověň přátelský přístup celého účetelského týmu. I já se cítím ve škole velmi příjemně a cítím se být její součástí.

matka dětí v prvním a ve druhém trojročí

Dnešní prvňáci přijdou na trh práce nejspíš okolo roku 2030. Znalosti, případně odborné dovednosti budou v té době ještě více komoditou než jsou dnes – v mnoha oblastech dostane práci dostane ten, kdo nabídne nižší cenu, tj. bude ochotný pracovat za míň. Daleko více než v minulosti bude třeba kreativita, samostatnost, sociální dovednosti. ZŠ Montessori na Beránku patří k menšině škol, které děti na život v 21.století připravují. 

otec dítěte v prvním trojročí

Reflexe mé návštěvy
v Montessori Cesta o.s.
při ZS a MS Beranku
v Praze ve dnech 9-10 dubna 2014

Byl jsem zcela ohromen, když jsem procházel školou, přičemž jsem navštívil všechny třídy, tedy třídy 6 – 9letých, třídy 10 – 12letých a na závěr třídu 13 – 15letých. Ve třídách jsem viděl velmi dobře připravené prostředí – dle potřeb a senzitivních fází jednotlivých věkových skupin.

Také prostory mezi třídami, jako chodby, postranní prostory atd. jsou velmi dobře vybaveny, takže je děti mohou využívat k práci.

Všichni žáci po oba dny mé návštěvy velmi intenzívně pracovali a viděl jsem mnoho skupinových aktivit, stejně tak jako samostatné soustředěné práce.

Během prezentací, které jsem připravil pro děti různých věkových skupin, bylo pro mne radostí pracovat se zaujatými, otevřenými dětmi, se kterými jsem měl velmi zajímavou a intenzívní interakci.

Byl jsem obzvláště nadšen v jedné místnosti, kterou děti – s jejich anglickou učitelkou – připravily jako „Kavárnu“. Zde žáci i dospělí mohli dostat malé občerstvení, které bylo všechno označeno anglickými názvy. Žáci v roli číšníků mluvili pouze anglicky.

Připravené prostředí pro adolescenty bylo také velmi úchvatné – obzvláště proto, že vše bylo vytvořeno samotnými studenty – dle jejich specifických potřeb. Venku pracovali na různých projektech v duchu programu „Děti Země“. Velmi zajímavá byla základna malého amfiteátru, který byl tou dobou již hotov.

Velmi rád bych doporučil tuto školu jako místo pro studijní návštěvy, protože zde lze pozorovat moderní přístup k Montessori pedagogice, který zapadá do vzdělávacího prostředí 21. století.

Velmi rád bych Vás opět  v blízké budoucnosti navštívil.
 
S přátelským pozdravem,
 
Claus-Dieter Kaul

Návštěva Birgit Griep v Montessori programu při ZŠ Na Beránku

Děkuji za příjemné a intenzivní dny v Montessori programu při ZŠ Na Beránku.

Má pozorování jsem shrnula níže. Jsou myšlena jako doporučení a podněty k diskuzi.


Klima ve škole a vztahy

 • Ve všech trojročích (1.-3., 4.-6., 7.-8. a 9.ročník) se učitelům daří vidět v dětech jejich osobnosti, uplatňovat respektující přístup, budovat osobní vztahy a dosáhnout klidné a koncentrované pracovní atmosféry. Tak je umožněno dětem intenzivně se seznamovat s učivem, polarizovat pozornost.
 • Spolupráce pedagogického týmu je otevřená a uvolněná. Aktuální témata (jako např. potřeba dalších prostor) se v rámci týmu otevřeně a jednoznačně projednávají, uchopují a cíleně zpracovávají.

Dobrá spolupráce se promítá také do připraveného prostředí.


Připravené prostředí

 • Jednotlivá trojročí (1.-3., 4.-6., 7.-8. a 9.) mají svůj vlastní ohraničený prostor s pomůckami a pracovními místy, která mohou využívat společně. To umožňuje skupinovou spolupráci.
 • Učebny angličtiny se nachází bohužel příliš daleko v jiné části budovy školy, takže je děti nemohou intenzivně využívat ve chvílích samostatné práce. Zde musí být naléhavě nalezeno nějaké řešení, jak umístit anglické učebny blíže k ostatnímu dění ve škole.
 • Škola je vybavena Montessori pomůckami velmi dobře. Mnohé klasické pomůcky byly doplněny o nové nebo vlastně vyrobené. Je kladen důraz na složení a uspořádání v policích: vzestupně podle obtížnosti, témat a sbírek úloh. Pomůcky pro příslušné trojročí jsou přehledné a uspořádané smysluplně v policích, estetické, kompletní a velmi zachovalé.
 • Třetí trojročí (7.-8., 9.ročník) disponuje velikými pracovnami, které mohou být dětmi lépe uspořádány, takže jejich označení „Londýn“ a „Benátky“ je snadno rozpoznatelné. Skupiny stolů a pracovní koutky s materiálem by v místnostech měly dostatek místa.

Také zřízení nějakého „svačinového stolu“ na společná jídla s dětmi v útulné, klidné atmosféře by vytvořilo uvolněné přestávky a nebylo by tak nutné jíst během práce.

 • V učebně angličtiny jsou zpracovaná témata (Topics) kreativně umístěna. Pro děti jsou velmi názorně a přehledně uspořádána v pestrých krabicích v policích.
 • Společná péče o prostředí (uklízení, třídění, uspořádání, čištění, …) se koná na konci každého školního dne (mezi 13:30 – 14:00) a velmi přispívá k příkladnému připravenému prostředí.


Samostatná práce

 • V každém trojročí prezentují učitelé pomůcku. Prezentace ze všech oborů jsou dobře strukturované a smysluplně vystavěné. Výsledky se zaznamenávají na tabuli, popřípadě si je děti zapisují a evidují ve svých indexech.
 • Je vidět soustředěné děti u jejich práce s pomůckami. Poznamenávají si své úkoly do vlastních sešitů – prima – nepoužívají se skoro žádné pracovní listy. Pracovní sešity na zlomky by tak vlastně nebyly potřeba.
 • Na chodbě visí týdenní plán, na kterém je vyznačena nabídka daného týdne a je také zasílán e-mailem rodičům dětí.
 • V 7. a 8.ročníku je doplněn denně o 3 aktuality dětí, které jsou zcela volitelné. V tomto trojročí učitelé zaznamenávají na samostatných cedulkách, kdo se účastnil které prezentace a do kdy mají být hotové navazující aktivity.
 • Kombinace kosmické výchovy a výuky anglického jazyka se velmi zdařila. Výuka je rozdělena podle projektů do témat („topics“), témat z kosmické výchovy, která se mění každých 4-6 týdnů. Důraz se klade ve druhém trojročí (4./5./6.ročník) na konverzaci, ve třetím trojročí (7./8./9.ročník) na gramatiku.

Koncepce je podpořena v každém trojročí nabídkami rodilých mluvčích stejně tak jako čtvrtkem jako, anglickým dnem“, ve kterém se hovoří jen anglicky.

 • Škola pracuje velmi projektově. Na anglický den byl připraven „anglický bufet“.

Děti samy spravují a nabízí prodej občerstvení o přestávkách, vaří pro učitele, učitelky a spolužáky.

 • Ve třetím trojročí se realizuje projekt „děti Země“: na zahradě plánovaly děti hliněnou učebnu a zrealizovaly ji, založily jezírko, osázely záhony a bylinkovou spirálu, postavily „amfiteáter“ a postavily včelí úly. Letošní léto budou mít první med.

 

Gratuluji vám k tomuto úspěšnému realizování Montessori pedagogiky, vytvoření krásného učebního prostředí, vašemu citlivému zacházení s dětmi a vaší dobré spolupráci v týmu a přeji vám nadále mnoho radosti při Montessori práci.

 

Geisenhausen, 16. 5. 2017, Birgit Griep

 

Kurz Birgit Erudio Workshop matematiky

pátek 4. 5. 2017 – neděle 6. 5. 2017