Kdo jsme | program montessori

Za čím si stojíme

ORGANIZACE PROGRAMU

Všechny děti pracují ve věkově smíšených kolektivech, a to

 • 1. trojročí = 1.- 3. ročník

 • 2. trojročí = 4.- 5. ročník a úzce spolupracující 6. ročník

 • 3. trojročí = 7.- 9. ročník

Program Montessori sídlí v samostatném křídle školy a svým vybavením odpovídá pravidlům připraveného prostředí 

 • místnosti a chodby jsou uspořádané tak, aby v nich vznikla prostorná a světlá oddělení pro společnou a samostatnou práci, ale i pro relaxaci

 • knihovna je volně přístupná dětem i učitelům

 • pro výtvarné, pracovní a hudební činnosti jsou vytvořené samostatné prostory

 • třídy jsou vybaveny počítači s výukovými programy a přístupem na internet

 • učební pomůcky a jiný materiál je uložen v otevřených policích

 • ve třídách je prostor pro společné činnosti, např. pro setkávání se na komunitním kruhu

 • cvičná kuchyň je vybavena ke každodenní vaření

 • děti mají své šatní skříňky a ve třídě prostory pro uložení svých věcí

CO U NÁS NAJDETE

 • formativní průběžná zpětná vazba a slovní hodnocení

 • informování rodičů prostřednictvím týdenní zprávy z každé třídy

 • partnerský přístup k dětem, rodičům i mezi učiteli

 • podporu aktivního zapojení rodiny do chodu školy

 • důraz na rozvoj klíčových kompetencí, tj. dovedností pro život

 • využívání vzdělávacího obsahu (učiva) jako prostředku pro rozvoj dětí

 • propojování a prolínání vzdělávacích oblastí do projektů, tematických celků a praktických činností

 • příjemné klima pro všechny

 • otevřené dveře nejen pro rodiče

CO U NÁS NEHLEDEJTE

 • domácí úkoly

 • známky

 • cílenou přípravu dětí na víceletá gymnázia

 • testování

 • důraz na znalosti a vědomosti