V pátek 12.2. proběhl v sedmém a osmém ročníku v rámci primární prevence online program Finanční gramotnost.
Děti měly možnost si interaktivním způsobem ujasnit pojmy ze světa financí, zamyslet se nad úskalími půjček a uzavíráním smluv v časové tísni nebo zbytnými výdaji. Diskutovaly o svém hospodaření s penězi. Překvapivou informací pro mnohé z nich byl fakt, že exekuce může postihnout i nezletilé.
Děkujeme lektorům Míše a Kájovi za srozumitelné podání tohoto tématu i za vstřícnou komunikaci a snahu o co největší zapojení dětí.  Lektoři byli moc spokojení, říkali, že děti skvěle reagovaly, ptaly se, byly aktivní. Zjevná byla prý i zručnost dětí v zoomu. Kladně hodnotili i velké povědomí a orientaci v tématu.
I mně se program také líbil, vybrané informace byly srozumitelné a přínosné, lektoři se snažili o co největší zapojení – formulář, hlasování pomocí reakcí, polls, otázky.. Zároveň komunikovali velmi vstřícně, komentovali všechny odpovědi dětí, reagovali na ně, děkovali.
Jitka Plechatová, 
třídní učitelka v třetím trojročí