Vážení rodiče,

jsem velmi ráda, že vám mohu oznámit, že naše příměstské tábory mají přislíbenu finanční podporu, o kterou jsme jménem spolku Montessori cesta,z.s. požádali.
Osm z plánovaných příměstských táborů splňuje kriteria a má přislíbenu podporu MŠMT z výzvy Letní kempy 2021.
Tábory, které tuto finanční podporu získají budou pro děti zcela zdarma.
Pro děti bude zajištěna 2x denně svačina, oběd, pitný režim, dva lektoři, program a potřebný materiál, vstupy atd.
Cílem výzvy je opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemné spolupráce, podpoření zájmu o vzdělávání, obnovení pracovních a studijních návyků dětí, duševní pohoda a duševní zdraví dětí, podpora pohybových aktivit dětí.
Podpora je určena všem dětem, které ve školním roce 2020/21 plní povinnou školní docházku v 1. až 9. ročníku kterékoli základní školy v ČR.
Protože je podpora zatím stále jen přislíbena emailem a ústně, žádné definitivní potvrzení do datové schránky stále nedorazilo, jsou tábory i takto označeny.
Upravili jsme ale platební podmínky, zůstala záloha 500,- Kč splatná do 3 dnů po přihlášení a doplatek do 100% jsme posunuli na termín 14 dnů před zahájením tábora s tím, že pokud  bude tábor podpořen z výzvy MŠMT, bude záloha i doplatek vrácen v plné výši. Zálohy a doplatky budou vráceny i již přihlášeným dětem.
Jednou z mnoha podmínek výzvy pro každý z podpořených táborů je účast min. 15 dětí. Pokud přihlášené dítě na příměstský tábor nenastoupí, a to i z důvodu nemoci, všechny děti z tohoto tábora ztrácí na finanční podporu MŠMT nárok. Prosím, přihlašujte děti zodpovědně, s vědomím této podmínky. Pokud by nečekané okolnosti znemožnily nástup vašeho dítěte na příměstský tábor, bezodkladně nás informujte a společně situaci vyřešíme.
V případě dotazů jsem k dispozici na emailu jana.neumajerova@zsmontessori.net
Jana Neumajerová