Ve středu 12. října jsme se vydali na farmu všichni. Všemi myslím děti ze 7. a 8. třídy, kteří se na farmě nejvíce podílejí. Nadešel konečně čas. Na co? No přece na hlavní podzimní sklizeň všeho, co nám tam zatím vyrostlo! A stihli jsme to nejen sklidit, ale také oslavit. Jak to probíhalo? Rozdělili jsme se na skupiny: Strážci ohně, Sběrači a průzkumníci, Totem a Masky. Strážci ohně založili oheň a uvařili na něm v kotlíku pro všechny čaj. Ale pozor – ne jen tak ledajaký! Byl to čaj výborný, z plodin, které našli přímo na farmě nebo v jejím blízkém okolí. Tato skupina také složila píseň farmy, kterou nám pak zazpívala a zahrála. Skupina Totem pomocí ručního zemního vrtáku vyhloubila jámu, vsadila do ní totem a pomocí štěrku a sloupkového betonu ho upevnila. Totem samotný jsme získali darem a je na něm nápis „Beránkovo“. Sběrači a průzkumníci prošli celou farmu a sklidili vše, co bylo ke sklizení. V koších se nám objevily: oranžové i zelené dýně, ořechy, papriky, jeřabiny, aronie, maliny, odkvetlé květy slunečnic se semeny a mangold. Na sklizení později si ještě počká růžičková kapusta a větší množství brambor. V několika koších vypadala úroda krásně, a ty barvy! Poslední skupina vytvořila strašačku do záhonů, která bude úrodu chránit proti myším a jiným poživačným tvorům. Také si pro nás přichystali krátkou tematickou scénku. Strávili jsme na farmě příjemné dopoledne a odnášíme si odtamtud spoustu surovin, které budou v následujících týdnech použity v projektu vaření. Však už dnes vařili deváťáci k obědu brambory, které jsme vykopali minulý týden. A byly výtečné, jen tak dál! Anička Ryčková