Do zelené i červené třídy tento týden zavítali vědečtí pracovníci, společně s dětmi našli odpověď na vlastnosti jednotlivých skupenství. Nadšeně se vrhli na tvorbu hypotéz a své předpoklady si ověřovali pomocí pokusů. Experimenty o chování vody a důkazy o rozpustnosti látek ve vodě si zapsali do vědeckých protokolů. Teď už víme, co se ve vodě rozpustí, co ne a jaký vliv má na rozpouštění teplota vody. Pokud tápete, jestli se ve vodě rozpustí cukr, olej, nebo písek, zeptejte se dětí, rády vám odpoví.

Barbara Bieliková